Pranašaujamas Dievo Dvasios išliejimas.

Joelio pranašystė 2:28-29 (KB)
Po to Aš išliesiu savo dvasios ant kiekvieno kūno. Jūsų sūnūs ir dukterys pranašaus, seniai sapnuos sapnus ir jaunuoliai matys regėjimus. Taip pat ant vergų ir vergių tomis dienomis išliesiu savo dvasios.

2016.05.19