Dievas su mumis
Ant nacių kareivio diržo sagties parašyta „Dievas su mumis“.

Patarlių knyga 8:36 (KB)
Kas nusideda prieš mane, tas kenkia pats sau. Kas manęs nekenčia, myli mirtį“.

Aleksander Emelianenko


Lietuvos partizanas sako: „jeigu Dievas su mumis, tai kas prieš mus“.

Jam negėda šalia žodžio Dievas sakyti žodį srutos, bei sėti neapykantą.

Laiškas romiečiams 8:31 (LBD)
Tai ką dėl viso šito pasakysime? Jei Dievas už mus, tai kas gi prieš mus?!


Separatistas Givi sako: „su mumis Dievas“.


Vagis, gyvenantis pagal vagių įstatymus, sako: „jeigu Dievas su mumis, tai kas prieš mus“.

Pirmasis laiškas Korintiečiams 6:9-10 (KB)
Ar nežinote, kad neteisieji nepaveldės Dievo karalystės? Neapsigaukite! Nei ištvirkėliai, nei stabmeldžiai, nei svetimautojai, nei homoseksualistai, nei vagys, nei gobšai, nei girtuokliai, nei keikūnai, nei plėšikai nepaveldės Dievo karalystės.


Kaikurie gėjai mano, kad Dievas yra su jais.


Benny Hinn
Benny Hinn.

Net ir tie tarnautojai, kurie daro stebuklus, negali būti tikri, kad Dievas yra su jais. Taip yra todėl, kad netyrosios dvasios apsimeta Dievo Dvasia ir klaidina.

Evangelija pagal Matą 7:21-23 (LBD)
Ne kiekvienas, kuris man šaukia: ‘Viešpatie, Viešpatie!’ –­ įeis į dangaus karalystę, bet tik tas, kuris vykdo mano dangiškojo Tėvo valią. Daugelis man sakys, tai dienai atėjus: ‘Viešpatie, Viešpatie, argi mes nepranašavome tavo vardu, argi neišvarinėjome demonų tavo vardu, argi nedarėme daugybės stebuklų tavo vardu?!’ Tuomet jiems pareikšiu: ‘Aš niekuomet jūsų nepažinojau. Šalin nuo manęs, nedorėliai!’