Izaijo pranašystė 55:7 (KB)
Nedorėlis tepalieka savo kelią, o neteisusis – savo mintis; tegrįžta jis pas Viešpatį, mūsų Dievą, ir Jis pasigailės jo, nes yra gailestingas.

Evangelija pagal Matą 5:27-30 (LBD6)
Jūs esate girdėję, jog buvo pasakyta: Nesvetimauk! O aš jums sakau: kiekvienas, kuris geidulingai žvelgia į moterį, jau svetimauja savo širdimi. Jeigu tavo dešinioji akis skatina tave nusidėti, išlupk ją ir mesk šalin. Verčiau tau netekti vieno nario, negu kad visas kūnas būtų įmestas į pragarą. Ir jeigu tavo dešinioji ranka gundo tave nusidėti, nukirsk ją ir mesk šalin. Verčiau tau netekti vieno nario, negu kad visas kūnas patektų į pragarą.

Pirmas laiškas korintiečiams 6:12-20 (LBD6)
„Viskas man valia!“ Bet ne viskas naudinga! „Viskas man valia!“ Bet aš nesiduosiu pavergiamas! „Valgis yra pilvui ir pilvas ­– valgiui“, bet Dievas sunaikins ir vieną, ir kitą. Kūnas skirtas ne ištvirkavimui, bet Viešpačiui, o Viešpats –­ kūnui. Prikėlęs Viešpatį, Dievas ir mus prikels savo galybe. Argi nežinote, kad jūsų kūnai yra Kristaus nariai? Tad nejaugi aš, ėmęs Kristaus narius, paversiu juos kekšės nariais? Nieku būdu! Ar nežinote, kad tas, kuris susijungia su kekše, tampa vienu kūnu su ja? Ir du taps, ­– sako Raštas, –­ vienu kūnu. Taip pat, kas susijungia su Viešpačiu, tampa viena dvasia su juo. Sergėkitės ištvirkimo! Jokia kita žmogaus daroma nuodėmė nepaliečia kūno, o ištvirkaujantis nusideda savo kūnui. Ar nežinote, kad jūsų kūnas yra šventykla jumyse gyvenančios Šventosios Dvasios, kurią gavote iš Dievo, ir kad jūs nebepriklausote patys sau? Iš tiesų esate brangiai nupirkti. Tad šlovinkite Dievą savo kūnu!

Tas, kas praktikuoja seksualines fantazijas, rizikuoja susituokti su demonu.

Demonas vardu „dvasinė žmona“, „dvasinis vyras“ neleis turėti normalių igalaikių santykių su antra puse, jis išvis neleis turėti jokių santykių. Jeigu nesiseka santykiuose, tai gali būti priežastimi. Ir tai ne vien santykiai su kita lytimi. Šie demonai sukuria atmetimą tam, kad izoliuoti auką ir pavergti ją sau.

dvasinė žmona
Netyroji dvasia apsimeta gražuole, o iš tiesų yra šlykšti kaip ragana.

Demonai yra dvasios, jie neturi savo kūno, bet jie gali apsigyventi žmogaus kūne ir pakišti jam visokių minčių, norų, geismų, aistrų, jie netgi gali sukurti malonumo jausmą, o žmogui atrodys, kad tai jo paties noras.

Norint nebūti demonų marionete, reikia susilaikyti nuo saldumynų, nes cukrus yra nuodas, kuris duoda velniams jėgų.

Pirmasis laiškas Korintiečiams 6:9-10 (KB)
Ar nežinote, kad neteisieji nepaveldės Dievo karalystės? Neapsigaukite! Nei ištvirkėliai, nei stabmeldžiai, nei svetimautojai, nei homoseksualistai, nei vagys, nei gobšai, nei girtuokliai, nei keikūnai, nei plėšikai nepaveldės Dievo karalystės.


Sekso demonai gali pavogti žmogaus energiją, jis bus be jėgų, tingus.

miego paralyžius

Dvasinė žmona (sukubas), dvasinis vyras (inkubas) gali sukurti miego paralyžių, haliucinacijas, košmarus.