izraelitų stovykla kryžiaus forma
kryžius

Apie tai rašo: Skaičių knyga 2.