Jobo knyga 19:29 (LBD 6)
Tad patys bijokitės kalavijo, nes pyktis nusipelno kalavijo bausmės, idant žinotumėte, jog yra kam teisti.“

Mokytojo knyga 11:9 (LBD 6)
Džiūgauk, jaunuoli, kol esi jaunas! Leisk savo širdžiai mėgautis savo jaunystės dienomis. Eik, kur veda tavo širdies troškimai, daryk, kas patinka tavo akims, tačiau žinok, kad dėl viso to tave Dievas pašauks į teismą.

Mokytojo knyga 12:13-14 (LBD 6)
Visa tai išklausius, paskutinis žodis būtų toks: bijok Dievo ir laikykis jo įsakymų, nes tai saisto visą žmoniją. Juk Dievas kiekvieną pašauks atsakyti už darbą, net slaptą ­– ir gerą, ir blogą.

Evangelija pagal Matą 10:26-28 (LBD 6)
Taigi nebijokite jų. Juk nėra nieko uždengta, kas nebus atidengta, ir nieko paslėpta, kas nepasidarys žinoma. Ką jums kalbu tamsoje, sakykite vidury dienos, ir ką šnibždu į ausį, garsiai skelbkite nuo stogų. Nebijokite tų, kurie žudo kūną, bet negali užmušti sielos. Verčiau bijokite to, kuris gali pražudyti ir sielą, ir kūną pragare.

Evangelija pagal Matą 12:36-37 (LBD 6)
Todėl sakau jums: teismo dieną žmonės turės duoti apyskaitą už kiekvieną pasakytą tuščią žodį. Pagal savo žodžius būsi išteisintas ir pagal savo žodžius būsi pasmerktas.“

Apaštalų darbai 17:31 (LBD 6)
Jis nustatė dieną, kada teisingai teis visą pasaulį per vieną žmogų, kurį tam paskyrė ir visiems už jį laidavo, prikeldamas iš numirusių.“

Laiškas romiečiams 2:16 (LBD 6)
Aną dieną Dievas per Kristų Jėzų teis žmonių paslaptis, kaip sako mano Evangelija.

Laiškas romiečiams 14:10-12 (LBD 6)
Tai kaipgi tu smerki savo brolį?! Arba kodėl niekini savo brolį? Juk visi turėsime stoti prieš Dievo teismą. Parašyta: Kaip aš gyvas, sako Viešpats, prieš mane suklups kiekvienas kelis, ir visų lūpos šlovins Dievą. Taigi kiekvienas iš mūsų duos Dievui apyskaitą už save.

Pirmas laiškas korintiečiams 4:5 (LBD 6)
Tad neteiskite ko nors prieš laiką, iki ateis Viešpats, kuris nušvies, kas tamsoje paslėpta, ir atskleis širdžių sumanymus. Tuomet kiekvienam teks pagyrimas iš Dievo.

Laiškas hebrajams 9:27 (LBD 6)
Ir kaip žmonėms skirta vieną kartą mirti ir stoti į teismą,


Teologiškai, kai kas išmąsto, kad krikščionių laukia tiktai Kristaus (apdovanojimų) teismas, o visų kitų laukia Dievo (rūstybės) teismas.

teismas

Nebaudžiamumas skatina nusikalstamumą.

Mokymai, kurie panaikina atsiskaitomybę prieš Dievą:

 • reinkarnacija (kabala, judaizmas, budizmas)
 • darvinizmas (ateizmas)
 • komunizmas (ateizmas)
 • YOLO / „gyveni tik kartą“ (hedonizmas)
 • „čia ir dabar“ (hedonizmas)
 • „daryk ką nori“ / „klausyk savo širdies – vadovaukis jausmais“ (satanizmas)
 • vaikų teisės (liberalizmas)
 • gyvenimas virtualiame pasaulyje (seksualinės fantazijos, lošimai, kompiuteriniai žaidimai, aktorystė)

Profesijos, kurios leidžia jaustis nebaudžiamu:

 • parlamentaras, valdininkas
 • prokuroras, teisėjas
 • saugumietis (vagis, stalkeris, kiršintojas, šmeižikas, trolis, teroristas)
 • dainininkas (girtuoklis, narkomanas, ištvirkėlis)
 • aktorius (profesionalus melagis, gundytojas nuodėmiauti)
 • marketingistas (melagis)
 • žurnalistas (propagandistas, intrigantas, provokatorius, liežuvautojas)
 • ekonomistas, statistikos specialistas (manipuliatorius, melagis, netikras pranašas)

Psalmynas 37:1-2 (LBD 6)
Neapmaudauk dėl nedorėlių, nepavydėk tiems, kurie daro pikta. Juk jie veikiai išnyks kaip žolė ir nuvys kaip žaluma.

Psalmynas 73:18-19 (LBD 6)
Iš tikrųjų tu užvedi juos ant slidaus šlaito ir tu pastumi į žūtį. Kaip staiga jie tampa nelaimingi! Siaubo apimti, jie visiškai išnyksta.