Kundalini dvasia

Pirmas laiškas Timotiejui 4:1 (LBD6)
Dvasia aiškiai sako, kad paskučiausiais laikais kai kurie žmonės atkris nuo tikėjimo, pasidavę klaidinančioms dvasioms ir demonų mokslams,
Šis video vertas dėmesio.Kunigų knyga 20:27 (LBD6)
Vyras ar moteris, iššaukiantys dvasias ar užsiimantys kerėjimu, bus nubausti mirtimi. Jie turi būti užmušti akmenimis; jų kraujo kaltė kris ant jų pačių.’“

Tai tikriausiai blogiau nei dvasių iššaukimas ar būrimasis Taro kortomis, nes ši dvasia apsimeta Šventąja Dvasia ir tokiu būdu tyčiojasi iš Šventosios Dvasios.