Evangelija pagal Matą 24:26-28 (LBD6)
Tad jeigu jums sakytų: ‘Štai jis tyruose!’ ­– neikite; – ‘Štai jis namų gilumoje!’ –­ netikėkite. Kaip žaibas tvykstelėja iš rytų ir nušvinta iki vakarų, toks bus ir Žmogaus Sūnaus atėjimas. Kur bus lavonų, ten sulėks ir maitvanagiai.

Lavonai tai žmonės neturintys pažinimo (Iz 5:13).

Maitvanagiai tai pastoriai apsišaukėliai, kurie turtėja iš surenkamų aukų, paaukojimų, dešimtinių. Galbūt ne visada jų siekis yra finansinė nauda, tai gali būti tiesiog puikybė arba noras lyderiauti, bet galiausiai jie pradeda piktnaudžiauti finansais.

nuotrauka

Jeremijo knyga 12:9 (LBD6)
Mano tauta –­ lyg paukštis, iš visų pusių puolamas plėšriųjų paukščių. Eikite šen! Rinkitės, visi laukų žvėrys! Ateikite ir rykite!

Evangelija pagal Matą 23:14 (LBD6)
„Vargas jums, veidmainiai Rašto aiškintojai ir fariziejai! Jūs suryjate našlių namus, kalbėdami ilgas maldas; todėl būsite itin rūsčiai teisiami!“

Apreiškimas Jonui 3:1-2 (LBD6)
Sardų Banyčios angelui rašyk: ‘Tai sako tas, kuris laiko septynias Dievo dvasias ir septynias žvaigždes. Aš žinau tavo darbus: tave vadina gyvu, o tu esi miręs. Prabusk ir stiprink, kas dar tik merdi! Aš nerandu tavo darbų, tobulų mano Dievo akivaizdoje.

Tikintieji, neturintys nei pažinimo, nei Dvasios vedimo, nei apreiškimų, nei patepimo, dvasine prasme yra lavonai, jie mirę.

Tos bažnyčios, kuriose veikia Dievo dvasia su jėga, vadinamos gyvomis. Lietuvoje tokios kolkas nebuvo ir nėra.