Žmonės, kurie nemoka daryti jokių dieviškų darbų (išvarinėti demonų, gydyti ligas), bando dirbtinai sudaryti sau reprezentatyvią išvaizdą apsirengę kostiumą su kaklaraiščiu. Kaikurie vaikšto išsišiepę. Tokiu būdu jie tarytum sako „aš esu pavyzdingas, sėkmingas, tu turi lygiuotis į mane, aš išmokysiu tave kaip teisingai gyventi“.

II korintiečiams 11:14 (Burbulio)
Ir nenuostabu. Juk pats šėtonas apsimeta šviesos angelu.


Luko 20:46 (Burbulio)
„Saugokitės Rašto žinovų, kurie mėgsta vaikščioti ilgais drabužiais, būti sveikinami aikštėse, užimti pirmuosius krėslus sinagogose bei garbės vietas pokyliuose.

Nors ši rašto eilutė sako saugotis religijos atstovų su religijos drabužiais, bet kostiumuotieji yra dar pavojingesni, nes jie savo apranga save tapatina net ne su religija, o su pasauliu.

Kostiumas tikriausiai yra masonų išradimas.

Kaklaraištis galimai simbolizuoja gyvatę.

Apskusta barzda Biblijos laikais būtų buvę nenatūralus ir labai gėdingas dalykas. Apsiskusdavo tiktai didelio gedulo metu.


Žodis filosofas tinka tiems kas neturi Dievo jėgos, neturi apreiškimų, nepažįsta Dievo asmeniškai, o tiktai žino tai ką yra skaitęs Biblijoje, tai ko jį mokino Biblijos koledže. Šis žodis yra pernelyg geras eiliniui religijoznikui, jis labiau tinka jų pastoriams, o eilinis religijoznikas yra lavonas.

II Timotiejui 3:5 (Burbulio)
turintys dievotumo išvaizdą, bet atsižadėję jo jėgos. Šalinkis tokių žmonių!


Baptistas Audrius Sinkevičius.
Baptistas Bryan Denlinger.
Lietuvos Naujoji Apaštalų Bažnyčia.
jehovistai
Jehovistai Rusijoje.
mormonai
Mormonai.

Šie žmones tikriausiai yra teologijos mokslininkai. TB Joshua tokius netiesiogiai vadina filosofais. Jie patys neturi Dievo jėgos, neturi ką duoti kitiems, jie tegali intelektualiai filosofuoti.


Kiti manipuliavimo būdai:

  • Kai kas pozuoja knygų fone.
  • Kai kas apsistato gėlėmis.
  • Kai kas užleidžia hopnitizuojančią muziką.
  • Katalikų kunigai stengiasi dirbtinai ramiai kalbėti su atitinkama intonacija, tokiu būdų sukurdami ramybės atmosferą.
  • Stačiatikių tarpe populiaru užsiauginti barzdą ir turėti ilgus plaukus. Henrikas Daktaras būdamas išvykęs buvo užsiauginęs barzdą, vietiniai galvojo kad jis stačiatikių šventikas.
  • Kryžiaus drožinys irgi labai tinka įvaizdžio formavimui. Nepaisant to, kad antrasis (Iš 20:4-6) iš dešimties įsakymų tai galbūt draudžia.
  • Kiti užsideda kipą (žydišką kepuraitę). Pavyzdžiui kabalistas Michaelis Laitmanas, kuris nekenčia religijos, siūlo į New Age panašų dvasinį mokymą.
  • Teologijos mokslų diplomas daugumai žioplių (dvasiniams lavonams) padarytų teigiamą įspūdį.

Aleksandras Sinickis sako, kad jis specialiai save filmuoja su prasta video kamera prastame fone tam, kad prafiltruotų paviršutiniškus žmones, kurie žiūri tiktai į formą, o esmės nemato.