Internete galima sutikti publikacijų, kur popiežius, naciai, Bafometas yra vaizduojami kartu, tokiu būdu neva įrodant, kad Romos katalikų bažnyčia yra velnio garbintojai. Pvz.: čia, čia.

Šis straipsnis yra tam, kad tai išsiaiškinti. Nuotraukos išdėliotos pagal metus. Tokiu būdu galime atsekti iš kur atsirado šis ženklas ir kas ką kopijavo.


palaiminimo ženklas
Jėzus Kristus – Ravena mozaika (6-as amžius)

Šv. Petras (1300 m. arba 5-as amžius)

Pragos skulptūra vaikelis Jėzus (1628)

Bafometas
Bafometas (1856)


Pijus XII (1939-1958)
Paulius VI (1963-1978)
Jonas Paulius II (1978-2005)

Paaiškinimas:

Jėzus buvo prikaltas prie kryžiaus tikriausiai per riešus, o ne per plaštakas.

Per riešą eina nervas. Jį pažeidus galėjo susiformuoti tokia pirštų padėtis.

Tokiu būdu Jėzus net būdamas ant kryžiaus laimino žmones šiuo palaiminimo ženklu.

Dėl Jėzaus prisikėlimo ir nuodėmių atpirkimo mirties simbolis tapo gyvenimo simboliu.

Evangelija pagal Luką 6:27-29 (LVK3)
„Bet jums, kurie klausotės, aš sakau: mylėkite savo priešus, darykite gera tiems, kurie jūsų nekenčia. Laiminkite tuos, kurie jus keikia, ir melskitės už savo niekintojus. Kas užgauna tave per vieną skruostą, atsuk ir antrąjį; kas atima iš tavęs apsiaustą, negink ir marškinių.

Evangelija pagal Luką 23:33-34 (LVK3)
Atėję į vietą, kuri vadinasi „Káukolė“, jie prikalė ant kryžiaus Jėzų ir du piktadarius – vieną jam iš dešinės, antrą iš kairės. Jėzus meldėsi: „Tėve, atleisk jiems, nes jie nežino, ką darą“. Kareiviai pasidalijo jo drabužius, mesdami burtą.

Apaštalų darbai 7:59-60 (LVK3)
Taip jie mušė akmenimis Steponą, o jis šaukė: „Viešpatie Jėzau, priimk mano dvasią!“ Pagaliau suklupęs galingu balsu sušuko: „Viešpatie, neįskaityk jiems šios nuodėmės!“ Ir, tai ištaręs, užmigo.


Išėjimo knyga 20:4-6