žvėris

LVK (katalikų), LBD vertimai sako „ištvirkėlė“. Burbulio, Kundroto vertimai sako „paleistuvė“. Angliški vertimai sako „prostitute“ (prostitutė), „harlot“ (paleistuvė), „whore“ (kekšė).Apreiškimas Jonui 18:4 (KB)
Ir aš išgirdau iš dangaus kitą balsą, skelbiantį: „Išeikite iš jos, mano žmonės, kad nedalyvautumėte jos nuodėmėse ir nepatirtumėte jos negandų!