Jezabelė

Pavojinga net akimis bandyti prisiliesti prie nuodėmės.

Samsonas neteko akių (Ts 16:21) dėl ištvirkavimo.

Jobo knyga 31:1 (LBD6)
Sudariau sandorą su savo akimis, kad gašliai nežvelgsiu į mergelę.

Patarlių knyga 6:27-28 (LBD6)
Argi gali žmogus užsikurti ugnį sterblėje, nesudegindamas savo drabužių? Argi gali jis vaikščioti žarijomis, nenusvildamas kojų?

Evangelija pagal Matą 5:27-30 (LBD6)
Jūs esate girdėję, jog buvo pasakyta: Nesvetimauk! O aš jums sakau: kiekvienas, kuris geidulingai žvelgia į moterį, jau svetimauja savo širdimi. Jeigu tavo dešinioji akis skatina tave nusidėti, išlupk ją ir mesk šalin. Verčiau tau netekti vieno nario, negu kad visas kūnas būtų įmestas į pragarą. Ir jeigu tavo dešinioji ranka gundo tave nusidėti, nukirsk ją ir mesk šalin. Verčiau tau netekti vieno nario, negu kad visas kūnas patektų į pragarą.


akis

Akis tai mūsų dėmesys.

Evangelija pagal Matą 6:22-23 (LBD6)
Kūno žiburys yra akis. Todėl, jei tavo akis sveika, visam tavo kūnui bus šviesu. O jeigu tavo akis nesveika, visas tavo kūnas skendės tamsoje. Taigi jei tavyje esanti šviesa tamsi, tai kokia baisi toji tamsa!

Evangelija pagal Luką 11:34-36 (LBD6)
Kūno žiburys yra tavoji akis. Todėl jei tavo akis sveika, visam tavo kūnui bus šviesu. O jeigu tavo akis nesveika, tavo kūnas skendės tamsoje. Todėl žiūrėk, kad tavoji šviesa nebūtų tamsybė! Taigi jei visam tavo kūnui šviesu, ir niekas jo netemdo, tai jis ir bus šviesus, lyg būtum apšviestas žiburio spindulių.“


Pirmas laiškas korintiečiams 15:33 (LBD6)
Neapsirikite: „Blogos draugijos gadina gerus papročius!“

Laiškas efeziečiams 5:3-4 (LBD6)
Užtat ištvirkavimas, visoks netyrumas ar godulystė tenebūna jūsų net minimi, kaip dera šventiesiems; taip pat begėdystė, kvaila šneka ar juokų krėtimas jums netinka, verčiau tebūna dėkojimas.

Jei žiūrėsi kaip kiti žaidžia kompiuterinius žaidimus, tai nuo to žiūrėjimo kils noras pačiam žaisti.

Jei žiūrėsi erotinius filmus, gali sukilti noras patenkinti aistrą.

Jei žiūrėsi filmus su smurtu, tai ilgainiui gali pradėti mąstyti, kad efektyviausias problemos sprendimas tai smurtas.

Jei žiūrėsi lošimo reklamas, tai gali netyčia patikėti, kad ten rasi laimę.


Dėmesys turėtų būti į pozityvius dalykus.

Laiškas filipiečiams 4:8 (LBD6)
Pagaliau, broliai, mąstykite apie tai, kas teisinga, garbinga, teisu, tyra, mylėtina, giriama, apie visa, kas dorybinga ir šlovinga.