Mūsų širdis yra kontaktavimo įrankis su Šventąja Dvasia.

Piktos mintys trukdo susikontaktuoti su Dievo Dvasia.

Blogos mintys tai: nuoskaudos, praeities žaizdos, pyktis, neatleidimas, blogi jausmai kitiems, pavydas, rūstybė, keštas, nerimas, nerimavimas, jaudinimasis, baimė, skrupulas, perdėtas susirūpinimas.

Geros mintys tai: laisva dvasia, pilnas dėmesys (Dievui), meilė, ramybė, džiaugsmas, dėkingumas, pasitenkinimas.


TB Džošua moko, kad prieš gaunant Šventosios Dvasios krikštą žmogus turi turėti laisvą dvasią. Jei žmogus nebus laisvos dvasios, tuomet Šventoji Dvasia nužengusi ant žmogaus neužsilaikys, pasitrauks nuo jo.