koronavirusas

2020.03.16

Evangelija pagal Matą 24:6-8 (KB)
Girdėsite apie karus ir karų gandus. Žiūrėkite, kad neišsigąstumėte, nes visa tai turi įvykti. Bet tai dar ne galas. Tauta sukils prieš tautą ir karalystė prieš karalystę. Įvairiose vietose bus badmečių, marų ir žemės drebėjimų. Tačiau visa tai – gimdymo skausmų pradžia.

Įspėjimas – toks atsainus požiūris į koronavirusą galimai pavojingas.


2020.03.19

Apreiškimas:

Aš Viešpats numačiau tai kas turi įvykti. Aš Viešpats esu pradžia ir pabaiga. Jei tai yra tiesa, tai nejaugi aš neturėčiau išeities prieš įvykstant nelaimei, nejaugi aš neturėčiau priešnuodžio prieš ligą, nejaugi aš nežinočiau pjūties prieš badą, ar ne mano planuose jūs iš to išvesti. Klausykitės mano žodžių, tautos.

  1. Neieškokite ginklų, sumažinkite savo kūniškumą, nes aš sakiau „kas imasi kalavijo, tas mirs nuo kalavijo“ (Mt 26:52). Tie kas vadinami mano vardu kovoja ne šio pasaulio ginklais, o malda, pasninku, paklusnumu.
  2. Saugokitės vakcinų, nes jos siekia depopuliacijos.
  3. Burkitės į bažnyčią, nes daugybės narių susirinkimas praturtina bažnyčią.
  4. Tie kas manęs nepažįsta, galės pažinti per šią nelaimę. Aš pažeminsiu visus kitus dievus.
  5. Aš panaikinu visus trukdžius, kurie blaško. Aš atstatau tai kas buvo sunaikinta. Šaukitės manęs.
  6. Aš atskleidžiu širdis ožių ir atskleidžiu vilkus. Per šį sudrebinimą bus apreikšti tie kas yra su manimi.
  7. Elitas sieks naikinti, kontroliuoti ir panaikinti. Aš sugriausiu jų planus.
  8. Lyderiai, būkite stiprūs, nebijokite.

Amoso knyga 3:6 (LBD)
Kai pasigirsta rago gausmas mieste, argi žmonės neišsigąsta? Kai ištinka miestą nelaimė, argi ne VIEŠPATS tai padarė?

Amoso pranašystė 3:6 (KB)
Argi, išgirdę trimitą mieste, žmonės nenusigąsta? Argi įvyksta nelaimė mieste, Viešpačiui jos neleidus?

Patarlių knyga 3:5-6 (LBD)
Visa širdimi pasitikėk VIEŠPAČIU ir nesiremk vien savo įžvalga. Pripažink jį visur, kad ir ką darytum, ir jis ištiesins tavo kelius.


2020.03.20


2020.03.23

Šiaip tai šios eilutės kalba apie bažnyčios paėmimą į dangų ir po to išlietą Dievo rūstybę žmonijai. Žydas galvoja, kad jos kalba apie šį laikotarpį.

Izaijo knyga 26:20-21 (LBD)
Kelkis, mano tauta, eik į savo kambarius ir užsklęsk paskui save duris. Valandėlę patūnok, kol praeis pyktis. Žiūrėk, VIEŠPATS ateina iš savo būsto bausti žemės gyventojų už jų kaltes. Žemė atidengs kraują, kuris buvo ant jos pralietas, ir nebeslėps savo užmuštųjų.

Izaijo knyga 2:20-22 (LBD)
Tą dieną žmonės kurmiams ir šikšnosparniams numes sidabro ir aukso stabus, kurių prisidarė garbinti. Jie lįs į uolų urvus ir skardžių plyšius nuo VIEŠPATIES siaubo ir jo šlovės žėrėjimo, kai jis pakils sudrebinti žemės. O, liaukitės kliautis žmogumi! Juk jis turi tik gyvybės alsavimą! Kuo gi jis nusipelnė pagarbos?


2020.03.31

TB Džošua ir vėl stipriai prašovė su pranašyste, jis sakė koronavirusas baigsis kovo mėnesį. Tokia „pranašystė“ yra mirtinai pavojinga. Galbūt kas nors įtikėjęs į jo pranašystę užsikrėtė arba apkrėtė kitus.

Pakartoto Įstatymo knyga 18:20-22 (LBD)
O pranašas, drįstantis tarti mano vardu pranašavimą, kurio aš jam neįsakiau tarti, ar kalbantis kitų dievų vardu, turi mirti.’ Galbūt tu klausi: ‘Kaip galima žinoti, kad tas pranašavimas nėra VIEŠPATIES ištartas?’ Jeigu pranašas kalba VIEŠPATIES vardu, bet pranašavimas neišsipildo ar nepasitvirtina, to pranašavimo VIEŠPATS nėra ištaręs. Pranašas bus kalbėjęs, įžūliai savimi pasitikėdamas, todėl dėl jo nenuogąstauk.


Šiame straipsnyje rašoma, kad pavojinga nuvertinti koronavirusą.

2020.05.17
Jelena Malyševa
https://www.delfi.lt/news/daily/world/eksperte-kurios-klauso-pats-putinas-dar-niekada-nebuvo-tokia-pavojinga.d?id=84287687