Balandžio 1-ą dieną (melagių dieną) Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija publikavo šį pranešimą.

pagalbos linija

neplepėk
Neplepėk!
neplepėk per telefoną
Neplepėk per telefoną – plepys tai priešo radinys!
priešas klauso
Neplepėk, priešas klauso!

Izaijo knyga 31:1-3 (LBD)
Vargas tiems, kurie leidžiasi į Egiptą pagalbos ieškoti, ir kliaujasi žirgais, kurie pasitiki vežimais, nes jų daug, ir raiteliais, nes jų pulkai stiprūs, tačiau į Izraelio Šventąjį nekelia akių, nesitaria su VIEŠPAČIU! Bet juk ir jis išmintingas! Jis sukėlė nelaimę ir savo žodžių neatsiėmė! Jis pakils prieš nedorėlių namus ir prieš tuos, kurie padeda piktadariams. Egiptiečiai –­ žmonės, o ne Dievas, jų žirgai –­ kūnas, o ne dvasia. VIEŠPATS tik išties savo ranką, ir gynėjas parpuls, o drauge su juo kris jo ginamasis; juodu abu kartu pražus.

Jeremijo knyga 17:5-8 (LBD)
Taip kalba VIEŠPATS: „Prakeiktas žmogus, kuris pasitiki žmonėmis ir ieško stiprybės trapiame žmoguje, kai jo širdis nusigręžia nuo VIEŠPATIES. Toks žmogus –­ tarsi skurdus tyrų krūmokšnis, be vilties sulaukti ko nors gero, skurstantis sausoje dykumoje, sūrioje žemėje, kur niekas negali gyventi. Laimingas žmogus, kuris pasitiki VIEŠPAČIU, kurio viltis –­ tik VIEŠPATS. Toks žmogus –­ tarsi medis, pasodintas prie vandens, leidžiantis savo šaknis srovės link, nebijantis kaitros, kai ji užeina; jo lapai nuolat žaliuoja, nepabūgsta sausros metų, nenustoja duoti vaisių.


ES pagalbos numeris 112 galimai turi šventvagišką atspalvį, nes Koranas 112:3 sako, kad Alachas negimdė ir negimė, o tai nurodo į tai kad Jėzus neva nėra Dievo sūnus; JK pagalbos numeris 999 simboline prasme yra tolygus skaičiui 666.