https://www.imdb.com/title/tt7313348/

Šiame filme galima įžvelgti daug ką, priklausomai nuo to kas jį žiūri. Aš pamačiau čia žmones, kurie stengiasi būti vedami Šventosios Dvasios, jie mano, kad jie yra teisingame kelyje, bet viskas baigiasi nelaime, nes jie tebuvo užsizombinę religijoznikai. Filmo kūrėjai tikriausiai bandė parodyti, kad nėra žmogaus be nuodėmės.

Amerikoje iš tiesų yra bažnyčių, kurios žaidžia su gyvatėmis.


Evangelija pagal Morkų 16:15-20 (LBD)
Ir jis tarė jiems: „Eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją visai kūrinijai. Kas įtikės ir pasikrikštys, bus išgelbėtas, o kas netikės, bus pasmerktas. Kurie įtikės, tuos lydės ženklai: mano vardu jie išvarinės demonus, kalbės naujomis kalbomis, ims plikomis rankomis gyvates ir, jei išgertų mirštamų nuodų, jiems nepakenks. Jie dės rankas ant ligonių, ir tie pasveiks.“ Baigęs jiems kalbėti, Viešpats Jėzus buvo paimtas į dangų ir atsisėdo Dievo dešinėje. O jie iškeliavę visur skelbė žodį, Viešpačiui drauge veikiant ir jų žodžius patvirtinant ženklais, kurie juos lydėjo.


https://www.youtube.com/channel/UCdEiavRWLxCZk0VZkJE6RBA
https://www.facebook.com/themthatbelieve/
„ThemThatBelieve Deliverance Ministry“ tarnautojas Kelly Nicholson, jei gerai pamenu, dėl šių Biblijos eilučių nusprendė tapti egzorcistu, jis netgi pagal jas pasivadino savo tarnavimą.