Kažkada nutariau, kad man reikia išlaisvinimo maldos. Vėlai vakare užsirašiau pas egzorcistą ir nuėjau miegoti. Jau ryte, dar gulint lovoje man atėjo įvairūs pasiūlymai, pagundymai. Pvz. paskambino praeities draugelis, kurio jau buvau nematęs penkis metus ir po to nėkart nemačiau ir negirdėjau, bet kažkodėl būtent tą dieną jam kilo noras pakviesti mane į kabalistų (New Age tipo) sektos trapezą. Dar gavau porno paveikslėlių į emeilą, nes mane svetainėje Pinterest kažkas pradėjo follow’inti, nors niekad iki tol nesu gavęs tokių laiškų. Dar gavau užuominą apie laisvą plotą. Dar kažką gavau. Visa tai buvo pagundymai tam, kad sulaikyti mane nuo maldos, nuo išlaisvinimo. Po užsirašymo teko laukti kelias savaites, nes egzorcistas turėjo daug užrašymų.

2016.10.13 už mane per Skype išlaisvinimo malda meldėsi Kelly Nicholson. Maldą filmavau su veiksmo kamera. Paskui įraše mačiau skraidančias švieseles. Tokias švieseles esu matęs ir kitų egzorcistų video įrašuose. Angliškai tai vadinasi orbs.

Po maldos jaučiausi taip, tarytum būčiau užpildytas Šventąja Dvasia. Jaučiau ramybę, džiaugsmą, drugelių plazdenimą ant nugaros. Pirmą kartą gerai miegojosi, pirmą kartą pats lengvai anksti atsikėliau.

Po pusės paros viskas pradingo…

Dieną prieš maldą gavau pasiūlymą iš draugo – nepraktikuojančio kataliko (iš esmės bedievio) nemokamai važiuoti prie jūros. Kadangi jam būtent tuo momentu kilo noras išsinuomoti automobilį ir išbandyti save autostradoje. Tai buvo mano svajonė, nes jau seniai norėjau nuvažiuoti prie jūros. Tai buvo pasiūlymas kurio negalėjau atsisakyti. Sutikau. Sekančią dieną po maldos iš to paties draugo gavau užduotį nupirkti kelionei konkrečios firmos nealkoholinio alaus, konkrečios firmos duonos čipsų, konkrečios firmos konkrečių skonių čiulpinukų. Visa tai aš pats mėgstu, o tas alus mano mėgstamiausias. Teko pirkti per dvi parduotuves, nes vienoje visko nebuvo. Besiprekinant nuo manęs palaipsniui nutolo patepimas, vėl atsirado piktos mintys. Tada galvojau, kad pasiūlymas važiuoti prie jūros tai kažkoks palaiminimas, o dabar suprantu, kad tai buvo išbandymas arba ataka. Galbūt aš nusidėjau tuo, kad tokiu būdu nebranginau Dievo Dvasios artumo. Iš asmeninės patirties žinau, kad negalima ieškoti pasitenkinimo užkandžiuose ir skanumynuose, nes tai pasaulietiškumas.

Patepimas man atrodė svetimas jausmas. Aš dar nebuvau tam pasiruošęs. Tasai vidinis džiaugsmas, ramybė, pasitenkinimas man buvo toks neįprastas jausmas, kad aš dėl įdomumo net pabandžiau dirbtinai įeiti į pykčio būseną tam, kad galėčiau tarpusavyje palyginti šias būsenas, tuomet viskas galutinai pradingo ir nebeatsistatė.

Pradžios knyga 25-29-34 (LBD)
Kartą Jokūbui verdant sriubą, Ezavas parėjo iš laukų. Jis buvo labai išalkęs. Ezavas tarė Jokūbui: „Labai prašau duoti man pasrėbti to raudono viralo, nes esu baisiai išalkęs!“ (Todėl Ezavas buvo vadinamas Edomu.) „Pirmiau parduok man savo pirmagimystę“, ­– atsakė Jokūbas. Ezavas tarė: „Esu prie mirties, kam man ta pirmagimystė?“ Bet Jokūbas užsispyrė: „Pirmiau turi man prisiekti.“ Tada jis prisiekė ir pardavė savo pirmagimystę Jokūbui. Tuomet Jokūbas davė Ezavui duonos ir lęšių sriubos. Jis pavalgė, atsigėrė, pakilo ir nuėjo sau. Tiek Ezavui terūpėjo jo pirmagimystė.

Amoso knyga 3:3 (LBD)
Argi du žmonės eina kartu, jei nėra susitarę?

Evangelija pagal Matą 4:1-4 (LBD)
Paskui Jėzus buvo Dvasios nuvestas į dykumą, kad ten būtų velnio gundomas. Išpasninkavęs keturiasdešimt dienų ir keturiasdešimt naktų, jis buvo labai alkanas. Prie jo prisiartino gundytojas ir tarė: „Jei tu Dievo Sūnus, liepk, kad šie akmenys pavirstų duona.“ Bet Jėzus atsakė: „Parašyta: Žmogus gyvas ne viena duona, bet ir kiekvienu žodžiu, kuris išeina iš Dievo lūpų.“

Petro antras laiškas 2:22 (LBD)
Jiems yra nutikę, kaip teisingai sako patarlė: Šuo sugrįžo prie savo vėmalo ir: „Išmaudyta kiaulė vėl voliojasi purvyne“.

pikta kiaulė

Futbole, krepšinyje išlaikyti kamuolį gali tiktai treniruotas žmogus, o netreniruotas net nemokės judėti su kamuoliu.

Patepimą išlaikyti gali tiktai tas, kas praktikuoja savo tikėjimą realiame gyvenime realiais veiksmais. Priešingu atveju patepimas bus prarastas su pirmu išbandymu.

Evangelija pagal Matą 7:24-27 (LBD)
Kas klauso šitų mano žodžių ir juos vykdo, panašus į išmintingą žmogų, pasistačiusį namą ant uolos. Prapliupo liūtys, ištvino upės, pakilo vėjai ir daužėsi į tą namą. Tačiau jis nesugriuvo, nes buvo pastatytas ant uolos. Kas klauso šitų mano žodžių ir jų nevykdo, panašus į paiką žmogų, pasistačiusį namą ant smėlio. Prapliupo liūtys, ištvino upės, pakilo vėjai ir daužėsi į tą namą, ir jis sugriuvo, o jo griuvimas buvo smarkus.“

Evangelija pagal Luką 6:46-49 (LBD)
Kam vadinate mane: ‘Viešpatie, Viešpatie’, o nedarote, ką sakau?! Kiekvienas, kuris ateina pas mane, klausosi mano žodžių ir juos vykdo; aš jums parodysiu, į ką jis panašus. Jis panašus į namą statantį žmogų, kuris giliai iškasė žemę ir padėjo pamatus ant uolos. Užėjus potvyniui, srovė atsimušė į tą namą, bet neįstengė jo pajudinti, nes buvo gerai pastatytas. O kas klausosi mano žodžių, bet jų nevykdo, panašus į žmogų, pasistačiusį namą be pamato, tiesiog ant žemės. Vos tik srovė į jį atsimušė, jis bemat sugriuvo, ir to namo griuvimas buvo smarkus.“

Jokūbo laiškas 1:27 (LBD)
Tyras ir nesuteptas pamaldumas Dievo, mūsų Tėvo, akyse yra rūpintis našlaičiais ir našlėmis jų sielvarte ir sergėti save nesuterštą šiuo pasauliu.


TB Džošua sako, kad daug žmonių gauna Šventosios Dvasios patepimą, bet jis ant jų neužsilaiko. Pasak jo, neužsilaiko dėl nuoskaudų, dėl pykčio.

Laiškas efeziečiams 4:30-31 (LBD)
Ir neliūdinkite Šventosios Dievo Dvasios, kuria esate paženklinti atpirkimo dienai. Tebūna toli nuo jūsų visokie šiurkštumai, piktumai, rūstybės, riksmai ir piktžodžiavimai su visomis piktybėmis.