nevaldomas juokas

Nevaldomas juokas nėra iš Šventosios Dvasios, nes tai nekontroliuojama. Tai panašu į apsėdimą. Dažnai už to stovi Kundalini dvasia, pitono dvasia, bet tikriausiai yra ir kitų dvasių.

Patarlių knyga 14:13 (LBD)
Net kai žmogus juokiasi, jam gali skaudėti širdį, o džiaugsmas gali baigtis širdgėla.

Pirmas laiškas korintiečiams 14:32-33 (LBD)
Pranašų dvasinės dovanos yra pranašams klusnios, nes Dievas yra ne sumaišties, bet santarvės Dievas.

Laiškas galatams 5:22-24 (LBD)
Dvasios vaisius yra meilė, džiaugsmas, ramybė, kantrybė, malonumas, gerumas, ištikimybė, romumas, susivaldymas. Tokiems dalykams nėra įstatymo. Kurie yra Kristaus Jėzaus, tie nukryžiavo savo kūnus su aistromis ir geismais.

What is holy laughter?
https://www.gotquestions.org/holy-laughter.html

Смех без причины признак дурачины.

Kaikurie juoko priepuoliai daugumai žmonių iškart atrodys kaip demoniški ar bent jau pernelyg keisti.

John Harke
2018.07.01 Vilnius
bažnyčia „Kristaus paliepimas“


Kaikurie juoko priepuoliai galbūt atrodo mažiau atgrasūs.

Kenneth E. Hagin kaip gyvatė judina liežuvį ir šnypščia. Juo žavisi bažnyčiose „Ekklesia“, „Prabudimas“, „Kristaus paliepimas“.

Rodney Howard-Browne
2019.04.03 Ryga.
Renginyje dalyvavo pastoriai ir tarnautojai iš šių bažnyčių: „Naujoji karta“, „Ekklesia“, „Lietuva Kristui“, „Kristaus paliepimas“, „Prabudimas“.


Kaikurie juoko priepuoliai neatrodo labai atgrasūs.

Antras laiškas korintiečiams 11:13-15 (LBD)
Juk tokie yra anie netikri apaštalai, klastingi darbininkai, besidedantys Kristaus apaštalais. Ir nenuostabu, nes pats šėtonas geba apsimesti šviesos angelu. Tad nieko ypatinga, jei ir jo tarnai apsimeta teisumo tarnais. Bet jų galas bus toks, kokie jų darbai.

Mark Hemans
https://www.youtube.com/user/mhemans1/videos

Romos katalikų bažnyčios charizmatai
2017.05.25 Vilnius.
https://youtu.be/UMpbi021mxg?t=9360


Evangelija pagal Matą 7:21-23 (LBD)
Ne kiekvienas, kuris man šaukia: ‘Viešpatie, Viešpatie!’ ­ įeis į dangaus karalystę, bet tik tas, kuris vykdo mano dangiškojo Tėvo valią. Daugelis man sakys, tai dienai atėjus: ‘Viešpatie, Viešpatie, argi mes nepranašavome tavo vardu, argi neišvarinėjome demonų tavo vardu, argi nedarėme daugybės stebuklų tavo vardu?!’ Tuomet jiems pareikšiu: ‘Aš niekuomet jūsų nepažinojau. Šalin nuo manęs, nedorėliai!’

Jono pirmas laiškas 4:1 (LBD)
Mylimieji, ne kiekviena dvasia tikėkite, bet ištirkite dvasias, ar jos iš Dievo, nes pasklido pasaulyje daug netikrų pranašų.