Kas yra Šventosios Dvasios krikštas šiuolaikinės bažnyčios net nežino.

Yra įvairių nuomonių. Pvz.:


TB Džošua (TB Joshua) (nuo 19:45 min.) sako:

Visi, kurie pakrikštyti Šventąja Dvasia, bus užpildyti Šventąja Dvasia, o tie, kurie yra užpildyti Šventąja Dvasia, nebūtinai yra pakrikštyti Šventąja Dvasia.

Šventosios Dvasios krikštas neleis tau būti laisvu, jis pilnai kontroliuos tavo dvasią, tu nebegalėsi daryti to kas tau norisi. Kai esi užpildytas Šventąja Dvasia, tai tau pasilieka laisvė rinktis, bet jei nori Šventosios Dvasios krikšto, tai reikės pilno paklusnumo.

Tu turėtum gauti Šventosios Dvasios patarimus kiekviename žingsnyje, o pakrikštytasis Šventąja Dvasia yra pilnai pavaldus.

Užpildymą Šventąja Dvasia galima prilyginti audeklui, kuris buvo pamirkytas aliejuje, o dabar yra ištrauktas ir nuo jo varva lašai. Šventosios Dvasios krikštą galima prilyginti to audeklo pilnam panardinimui aliejuje.

Kai esi pakrikštytas Šventąja Dvasia, tai turėtum būti vedamas Šventosios Dvasios kiekviename žingsnyje.


Čia tas pats pamokslas rusiškai. Tai nėra geras vertimas. Iškreipiama prasmė. Tam, kas šiame pamoksle svarbiausia, vertėja davė visai kitą prasmę.

„Filled“ (užpildytas) verčia „ispolnenim“ (panaudojamas?). „Optional“ (pasirenkamasis) verčia „vtorostipenij“ (antraeilis). „Option“ (pasirinkimas) verčia „dopolneniye“ (papildymas).


Sekmininkai moko, kad Šventosios Dvasios krikštas tai kalbėjimas kitomis kalbomis (glosolalija). Jie mano, kad be glosolalijos žmogus nebus išgelbėtas. Tai (mano manymu) neteisingas mokymas.

2021.01.21 Čia sekmininkų pastorius bando įtikinti, kad kalbėjimas kitomis kalbomis tai Šventosios Dvasios krikštas. Skamba gan įtikimai.

Klausimas: kas iš to kalbėjmo? kokia nauda? ar tai ką nors duoda?
Atsakymas: nieko pamatuojamo tai neduoda.

Šiame bloge buvau parašęs straipsnį prieš kalbėjimą kitomis kalbomis. Tris kartus nesigavo įkelti paveiksliuką. Paskui gavau blogą sapną, kuris reiškia nesėkmę dvasiniame kelyje, evangelizacijoje. Todėl tą straipsnį paslėpiau. Nors ten kalbėjau ne aš, o visokie autoritetai iš youtube, bei ištraukos iš Biblijos.


Katalikų supratimas pateikiamas čia:
https://www.klauskkunigo.lt/8582/šv-dvasios-krikštas-ir-sutvirtinimo-sakramentas
http://www.prizme.lt/zurnalas/?p=927
(aš to neskaičiau)


Svetainės gotquestions.org mokytojai moko, kad Šventosios Dvasios krikštas yra tai, ką turi visi tikintieji, tai neva nėra vien tik kažkokių išrinktųjų (pateptųjų) dalis.

Šie mokytojai moko kaip teologai, kaip teoretikai, o ne kaip praktikai.

Tie patys mokytojai moko, kad santuokoje galima užsiimti oraliniu seksu.


Kai kas (nuo 11:23 min.) sako, kad Šventosios Dvasios krikštas buvo duotas grynai evangelizacijai, sako tai yra jėga (patepimas ar pan.).


Tai charizmatas. Jo tarnavime veikia Kundalini dvasia.


Samuelio pirma knyga 10:6 (LBD)
Tuomet tave pagaus VIEŠPATIES dvasia, tu būsi kartu su jais dvasios pakilime ir tapsi kitokiu žmogumi.

Šito senio pamokslas galimai nėra geras. Aš po jo sapnavau blogą sapną. Man jis buvo parodytas kaip jogas cituojantis iš okultinės kabalistų knygos Zohar.


Išvada tokia, kad jie vienas kitam prieštarauja. Tai reiškia, kad kažkas iš jų meluoja, neteisingai moko. Tai parodo krikščionybės lygį. Nėra net pagrindų supratimo. Nėra sutarimo. Apgailėtina.
Papildymai:

2023.01.07
Katalikų mokymas.