Šėtonas nėra kūrėjas, jis tegali išversti į atvirkščią tai kas dieviška.

Kaip žinome, Šventoji Dvasia teikia džiaugsmą. Šėtoniškas atitikmuo Šventosios Dvasios teikiamam džiaugsmui galimai yra homoseksualizmas ir jo teikiamas džiaugsmas.

Anglų kalbos žodį gay galima versti žodžiu linksmumas ar pan.
https://www.merriam-webster.com/dictionary/gay

Homoseksualizmo propoganda vyksta labai intensyviai ir nenatūraliai, tarytum mums visiems tai kištų per prievartą. Popiežius sako, kad tai daro lobistai. Konspirologai sako, kad tai daro liberalai globalistai tam, kad sunaikintų valstybes. Biblija sako (1 Jn 5:19), kad šis pasaulis yra piktojo valdžioje, tad vadinasi tai daro piktasis.

Kaikas mano, kad homoseksualizmas tai pagonių religija.
https://lebionka.blogspot.com/2019/06/kaip-liga-padare-norma.html
Šioje nuorodoje paspaudus ant video parašys, kad video buvo ištrintas dėl „hate speech“.


Taip atrodo gėjai linksmuoliai:

gėjizmo dvasia

Homoseksualizmas tai dvasia.