nesėkmė

Tikinčiam viskas išeina į gerą.

Laiškas romiečiams 8:28 (LBD)
Be to, žinome, kad viskas išeina į gera mylintiems Dievą, būtent jo valia pašauktiesiems.

Tikintys yra pašaukti į poilsį, į ramybę.

Psalmių knyga 23:2 (KB)
Jis paguldo mane žaliuojančiose ganyklose, veda mane prie tylių vandenų.

Psalmės 46:10-11 (DK2)
Nurimkite ir žinokite, kad aš esu Dievas; aš būsiu išaukštintas tarp pagonių, būsių išaukštintas žemėje“. Kariuomenių VIEŠPATS yra su mumis; Jokūbo Dievas yra mūsų prieglobstis. Sela.

Laiškas Hebrajams 4:3 (KB)
O mes, įtikėjusieji, einame į tą poilsį, kaip Jo pasakyta: „Aš prisiekiau savo rūstybėje: ‘Jie neįeis į mano poilsį’ „, nors darbai buvo užbaigti nuo pasaulio sutvėrimo.

Dievas siunčia pranašiškus ženklus.

Jobo knyga 33:14-20 (LBD)
Juk Dievas kalba daug kartų, nors žmonės to ir nesupranta, sapne, nakties regėjime, žmonėms giliai įmigus ir gulint lovose. Tada jis atveria žmonėms ausis ir, juos įspėdamas, sukelia baimę, kad užkirstų kelią žmogui pikta daryti, kad apsaugotų jį nuo puikybės, kad išgelbėtų jo gyvastį nuo kapo, o gyvybę –­ nuo kalavijo. Žmogų pamoko ir skausmai lovoje, ir nesiliaujanti kaulų gėla. Sergančiam žmogui koktu pasižiūrėti į maistą, net skanėstų jis negali pakęsti.

Patarlių knyga 3:5-7 (LBD)
Visa širdimi pasitikėk VIEŠPAČIU
ir nesiremk vien savo įžvalga.
Pripažink jį visur, kad ir ką darytum,
ir jis ištiesins tavo kelius.

Nebūk išmintingas tik savo paties akyse;
pagarbiai bijok VIEŠPATIES ir venk pikta.


Žinodami tai, kad tikintiems viskas išeina į gerą ir tai, kad mes esame pašauktį į ramybę, galime ramiau reaguoti susidūrus su nesėkme. Aš tai žinau iš asmeninės patiries, bet bandydamas tai pagrįsti Biblija, parašiau šias eilutės.

Dažnai susidūrus su kokia nors nesėkme reaguoju pagal seno žmogaus įprotį – nusikeikiu ir pasipiktinu. Jeigu nieko nekeičiu, tuomet man duoda dar nesėkmės ženklų. Tada atkreipiu dėmesį, susimąstau. Bet dažniausiai visviena darau tai ką suplanavęs, nors taip neturėtų būti.

Kai gauni nesėkmės ženklų, tai tuomet tikriausiai vertėtų pakeisti planus, nes tai veikiausiai pranašiški ženklai, kurie įspėja apie nesėkmę.

Kalbu apie gyvenimiškas situacijas. Pvz. ketinau plaukti baidare, gavau daugybę blogų ženklų, bet visviena išplaukiau, net ir po to kai teko pakeisti baidarę į kitą, nes pirmoji buvo suskilusi ir leido vandenį. Galiausiai viskas baigėsi tuo, kad maršrutas buvo nevertas dėmesio (Nemunas Kaune), o išplaukus prasidėjo tokia stipri liūtis, kad namo teko grįžti šlapiais drabužiais ir sušalusiam.

Laiškas efeziečiams 4:22-24 (LBD)
privalu atsižadėti ankstesnio senojo žmogaus gyvenimo būdo, žlugdančio apgaulingais geismais, atnaujinti savo proto dvasią, apsivilkti nauju žmogumi, sutvertu pagal Dievą teisume ir tiesos šventume.