elektra

Žaibas simbolizuoja šėtoną.

Jobo 4:15 (KB)
Dvasia praėjo pro mano veidą, ir mano plaukai pasišiaušė.

Evangelija pagal Luką 10:18 (LBD)
O Jėzus atsiliepė: „Mačiau šėtoną, kaip žaibą krintantį iš dangaus.

Pakanka pasižiūrėti į AC-DC ir Metallica simbloliką.
http://www.whale.to/b/lightning_bolt.html


Netyroji dvasia gali būti juntama kaip elektros srovė.

Benny Hinn yra netikras. Nors jo pasirodymai atrodo efektyviai, bet jis net neturi liudijimų apie išgydymus, tai tik tuščias nualpimas.

Benny Hinn sako, kad jaučia elektrą savo rankoje.

Todd White yra netikras. Jis išvien su Kenneth Copeland, Benny Hinn, Romos Katalikų bažnyčia. Čia jis kalba apie elektros pajautimą Benny Hinn tarnavimo metu.

John G Late tarnavimo propagandistai sako, kad jam uždėjus rankas buvo juntama elektra, kaip elektros šokas. Dar galime atkreipti dėmesį į tai, kad jį reklamuoja netikri pranašai.

Deja TB Joshua yra netikras. Tai liudija daugybė dalykų, ne vien elektra.

Teko matyti gal penkis liudijimus iš TB Joshua bažnyčios žmonėms sakant, kad po TB Joshua prisilietimo jie pajuto elektrą pereinančią per jų kūną.

Tiesioginio vertimo metu vertėja sako, kad moteris po TB Joshua prisilietimo pajuto per jos kūną pereinant žaibą. Titruose nerašoma apie žaibą ar elektrą, ten rašoma apie šviesą. Kažin kaip įmanoma pajausti šviesą.

Kai TB Joshua uždėjo ant jos rankas, ji pajuto elektros šoką, visas kūnas pradėjo vibruoti.

Vyras pajuto elektrą maldoje per TV ekraną.

Kai kas sako, kad TB Joshua bažnyčioje žmonės gauna išlaisvinimą iš demonų arba išgydymą mainais į jų sielą, nes juos „išlaisvino“ netyroji dvasia, o ne Sūnus (Jn 8:36).

Antras laiškas korintiečiams 11:13-15 (LBD)
Juk tokie yra anie netikri apaštalai, klastingi darbininkai, besidedantys Kristaus apaštalais. Ir nenuostabu, nes pats šėtonas geba apsimesti šviesos angelu. Tad nieko ypatinga, jei ir jo tarnai apsimeta teisumo tarnais. Bet jų galas bus toks, kokie jų darbai.

Netikri pranašai moka padirbti visus stebuklus, todėl vienintelis būdas atskirti Dievo tarnautoją nuo netikro pranašo, tai apreiškimas nuo Dievo.