Amoso knyga 8:11-13 (LBD6)
Tikrai ateina dienos, ­–
tai Viešpaties DIEVO žodis, ­–
kai siųsiu badą į kraštą.
Ne duonos badą ar vandens troškimą,
bet Dievo žodžių badą.
Tuomet žmonės keliaus nuo jūros ligi jūros,
nuo šiaurės ligi rytų, skubės šen ir ten,
ieškodami VIEŠPATIES žodžio,
bet jo neras.
Tą dieną alps nuo troškulio
gražios merginos ir vaikinai.


2020.02.25 [EN]

Ši mergina sako, kad norint turėti asmeninį santykį su Jėzumi, būtina kasdien skaityti Dievo žodį ir skirti laiko maldai. Taip pat ji daug kalba apie tai kaip to dėka nugalima nuodėmė.

Amoso pranašystė 3:3 (KB)
Argi gali dviese eiti kartu, jei nėra susitarę?

Evangelija pagal Luką 9:23 (KB)
O visiems Jis kalbėjo: „Jei kas nori eiti paskui mane, teišsižada pats savęs, teneša kasdien savo kryžių ir teseka manimi.

Evangelija pagal Matą 22:14 (LBD6)
Mat daug pašauktų, bet maža išrinktų“.


2020.09.25 [EN]


2022.04.17 [EN]

Evangelija pagal Matą 7:21 (LBD6)
Ne kiekvienas, kuris man šaukia: ‘Viešpatie, Viešpatie!’ –­ įeis į dangaus karalystę, bet tik tas, kuris vykdo mano dangiškojo Tėvo valią.

*Šis pamokslininkas sako, kad jeigu „vykdo valią“, vadinasi turi santykį su Tėvu, todėl žmogus bus įleistas pro duris būtent dėl santykio, dėl to, kad jie yra pažįstami.


2022.06.06 [EN]