Amoso knyga 8:11-13 (LBD6)
Tikrai ateina dienos, ­–
tai Viešpaties DIEVO žodis, ­–
kai siųsiu badą į kraštą.
Ne duonos badą ar vandens troškimą,
bet Dievo žodžių badą.
Tuomet žmonės keliaus nuo jūros ligi jūros,
nuo šiaurės ligi rytų, skubės šen ir ten,
ieškodami VIEŠPATIES žodžio,
bet jo neras.
Tą dieną alps nuo troškulio
gražios merginos ir vaikinai.


2020.02.25 [EN]

Ši mergina sako, kad norint turėti asmeninį santykį su Jėzumi, būtina kasdien skaityti Dievo žodį ir skirti laiko maldai. Taip pat ji daug kalba apie tai kaip to dėka nugalima nuodėmė.

Amoso pranašystė 3:3 (KB)
Argi gali dviese eiti kartu, jei nėra susitarę?

Evangelija pagal Luką 9:23 (KB)
O visiems Jis kalbėjo: „Jei kas nori eiti paskui mane, teišsižada pats savęs, teneša kasdien savo kryžių ir teseka manimi.

Evangelija pagal Matą 22:14 (LBD6)
Mat daug pašauktų, bet maža išrinktų“.


2020.09.25 [EN]


2022.04.17 [EN]

Evangelija pagal Matą 7:21 (LBD6)
Ne kiekvienas, kuris man šaukia: ‘Viešpatie, Viešpatie!’ –­ įeis į dangaus karalystę, bet tik tas, kuris vykdo mano dangiškojo Tėvo valią.

*Šis pamokslininkas sako, kad jeigu „vykdo valią“, vadinasi turi santykį su Tėvu, todėl žmogus bus įleistas pro duris būtent dėl santykio, dėl to, kad jie yra pažįstami.


2022.06.06 [EN]


2022.07.10 [EN]
Source.

GOD’S GLORY MAKES YOU LOOK ALIKE WITH JESUS IN THE SPIRITUAL REALM
God showed me a lady who had been investing a lot of time in seeking God, reading the bible and living in obedience. I saw her walking in the street. Then I saw a man whom God exposed as a demon incarnate (nephilim) walking ahead of this lady, with his wife. He seemed really scared but she didn’t understand why so she went near him and greeted him. He didn’t even want to shake the lady’s hand and couldn’t wait to walk away. He was looking at her as though he was being blinded. The way you look at the sun and even cover your eyes with your hands!That’s when I noticed a lot of brilliant light was illuminating from her. Then the man looked at her carefully and that’s when he noticed it was a lady he knew!
He said,”ah,I didn’t know it was you. I thought it was Jesus.I was so scared I even asked my wife that has Jesus come back again?”
I was shocked to hear this and I remembered the Lord’s words. In a previous revelation where Jesus was asking us to be filled with Him,He had said,”when you are so filled with Me, when demon incarnates look at you they ll just see Me. They ll even ask each other,”has Jesus come back again?”
Back to the vision, this man whom God exposed as a demon incarnate (nephilim) said,”you’ve really rolled yourself up that you can’t be seen, because only Jesus can be seen.”
When he said that about rolling yourself up, I immediately understood.
I understood that Jesus is in us but we are like a curtain covering Him up and so He can’t be seen.
But each and every time we are praying, seeking Him,reading the bible and fellowshiping with the Lord,we are rolling that curtain up.
In the end its so rolled up only Jesus can be seen!
It’s as though we do not exist,only Jesus does.
Let’s seek God with all our hearts and be filled with Jesus.Each and every time you are spending with God, you are becoming more and more like Jesus. The time you spend with God is never in vain. Seek God while He can be found.

Rachael Mushala Chisulo

2022.07.18 11:46 [EN]
Rachael Mushala Chisulo
Walking in holiness requires the Holy Spirit.
Link.

2022.10.13
Merginos vardu Vakarė liudijimas.