miego paralyžius

Gali būti sunku suprasti kodėl kalbėjimas prieš bažnyčias yra nuodėmė, nes Biblijoje daug kalbama prieš netikrus pranašus, netgi raginama išeiti iš Babilono (katalikybės?). Galime žinoti, kad kalbėjimas prieš bažnyčias yra labai sunki nuodėmė iš to, kad už tai duodamos demoniškos atakos, dažnai tai būna miego paralyžius su košmaru. Demoniškos atakos duodamos tiktai už labai dideles nuodėmes, vadinasi tai išties didelė nuodėmė.

Pavyzdžiai iš gyvenimo:

2019.06.17
Rimas 26 metus vaikščiojo į bažnyčią „Tikėjimo žodis“. Dabar nebevaikšto. Dabar jis pamokslauja prieš bažnyčių lankymą, prieš pastoriavimą, berods kartais netgi prieš Bibliją. Dabar jis gauna demoniškų atakų, bet tai paviešino tiktai po to kai jo manymu jis nugalėjo velnią, o ištikrųjų nieko jis ten nenugalėjo. Jis net nesuprato dėl ko jam buvo duotos tos atakos. Jis save pateikia kaip nugalėtoją, o ne kaip Dievo priešą.

2020.06.29
Mergina Zipporah Mushala savo Facebook paskyroje parašė straipsnį apie tai, kad kaikurios bažnyčios blogos, ji ten rašė prieš katalikų bažnyčią ir dar porą kitų bažnyčių. Paskui ji gavo demonišką ataką, jai buvo duota žinoti, kad ta ataka yra susijusi su straipsniu prieš katalikų bažnyčią. Nepaisant to ši mergina galvoja, kad ji buvo užpulta dėl to, kad ji neva yra didi kovotoja, kuri drįso demaskuoti netikras bažnyčias, o ne už tai kad kalbėjo prieš bažnyčias. Ji save pateikia kaip teisuolę, o ne kaip Dievo priešę.

2020.08.30
Rimas pasidalino dar vienu liudijimu. Jis dvi savaites laiko meldė atsakymo į klausimą ar jis išgelbėtas. Tada jam atsiuntė velnią. Rimas galvoja, kad jis nugalėjo velnią. Taipogi jis mano, kad tai atsakymas, kad jis neva yra išgelbėtas.

Mano panašūs nuotykiai aprašyti čia:
https://dzodis.com/2020/06/09/man-uzdrausta-teisti-baznycias/
(dabar paslėpiau)

Po tų nuotykių kilo noras surasti su tuo susijusias Biblijos eilutes, jos čia:
https://dzodis.com/2020/02/05/draudziama-kalbeti-pries-baznycias-ir-tarnautojus/

Apaštalų darbai 9:4-5 (LBD)
Nukritęs žemėn, jis išgirdo balsą: „Sauliau, Sauliau, kam mane persekioji?“ Jis klausė: „Kas tu esi, Viešpatie?“ Šis atsakė: „Aš esu Jėzus, kurį tu persekioji.


Krikščionybėje šėtonas yra vaizduojamas kaip Dievo priešininkas, beveik lygus Dievui savo jėga. Judaizme šėtonas tėra Dievui patarnaujanti dvasia. Tai didelis skirtumas.

Todėl krikščionims sunku suprasti kodėl jie gauna demoniškas atakas. Jiems atrodo, kad jie jas gauna kaip šėtono kerštą už gerą tarnavimą Dievui. Realybėje yra atvirkščiai. Dievas leidžia velniams juos kankinti už jų klaidas tam, kad jie pasikeistų.