ilsėkis ramybėje

2020.07.04 13:10
Mirė skandalingoji atlikėja Erika Lisauskienė: moteriai buvo 54-eri
https://www.15min.lt/vardai/naujiena/lietuva/mire-skandalingoji-atlikeja-erika-lisauskiene-moteriai-buvo-54-eri-1050-1342786

2020.07.04 13:15
Negyva rasta atlikėja Erika Škudzinskienė: aiškėja mirties aplinkybės
https://www.delfi.lt/veidai/zmones/negyva-rasta-atlikeja-erika-skudzinskiene-aiskeja-mirties-aplinkybes.d?id=84694407

Paskaičius komentarus youtubėje po jos video klipais galime pamatyti daugybę palinkėjimų „ilsėkis ramybėje“. Tokie žodžiai skamba maloniau nei keiksmai, bet tai yra cukruotas melas. Tai verčia kitus bedievius manyti, kad pasirinkus mirtį gausi ramybę.


Izaijo knyga 57:21 (LBD)
„Nedorėliai neras ramybės!“ ­– sako mano Dievas.

Jeremijo knyga 23:16-17 (LBD)
Taip kalba Galybių VIEŠPATS:
„Neklausykite, ką tie pranašai jums pranašauja!
Jie jus apgaudinėja!
Savo pačių vaizduotės regėjimus jie skelbia,
o ne žodžius iš VIEŠPATIES lūpų.
Be perstojo kartoja mane niekinantiems:
‘VIEŠPATS kalbėjo: Taika garantuota!’ ­
visiems, sekantiems savavalę širdį, teigia:
‘Neištiks jūsų jokia nelaimė!’“

Evangelija pagal Matą 7:13-14 (LBD)
Įeikite pro ankštus vartus, nes erdvūs vartai ir platus kelias į pražūtį, ir daug juo einančių. Kokie ankšti vartai ir koks siauras kelias į gyvenimą! Tik nedaugelis jį atranda.

Evangelija pagal Joną 3:3 (LBD)
Jėzus atsakė:
„Iš tiesų, iš tiesų sakau tau:
jei kas neatgims iš aukštybės,
negalės regėti Dievo karalystės.“

Laiškas efeziečiams 5:3-8 (LBD)
Užtat ištvirkavimas, visoks netyrumas ar godulystė tenebūna jūsų net minimi, kaip dera šventiesiems; taip pat begėdystė, kvaila šneka ar juokų krėtimas jums netinka, verčiau tebūna dėkojimas. Gerai įsidėmėkite, kad joks svetimautojas, ištvirkėlis ar goduolis, tai yra joks stabmeldys, nepaveldės Kristaus ir Dievo karalystės. Tegul niekas neapgauna jūsų tuščiais plepalais; už tokius dalykus Dievo rūstybė ištinka neklusnumo vaikus. Nebūkite jų bendrai!