nelaimė

Metraščių (Kronikų) antra knyga 15:1-2 (LBD)
Ant Odedo sūnaus Azarijo nužengė Dievo dvasia. Išėjęs pasitikti Asos, jis tarė: „Klausykitės manęs, Asa ir visas Judai su Benjaminu! VIEŠPATS su jumis, kai jūs su juo. Jeigu jo ieškosite, jis leisis surandamas, bet jeigu paliksite jį, jis paliks jus.
<…>
Metraščių (Kronikų) antra knyga 15:12-13 (LBD)
Tada jie suėjo į sandorą ieškoti VIEŠPATIES, savo protėvių Dievo, visa širdimi ir visa gyvastimi. O jeigu kas nenorėjo ieškoti VIEŠPATIES, Izraelio Dievo, ar būtų mažas ar didelis, vyras ar moteris, turėjo būti nubaustas mirtimi.

Metraščių (Kronikų) antra knyga 24:20 (LBD)
Dievo Dvasia užvaldė kunigo Jehojados sūnų Zachariją. Jis palypėjo į pakylą virš žmonių ir tarė jiems: „Taip kalbėjo VIEŠPATS: ‘Kodėl jūs savo pražūčiai nusižengiate VIEŠPATIES įsakymams? Kadangi palikote VIEŠPATĮ, jis irgi paliko jus!’“

Ezros (Ezdro) knyga 8:22 (LBD)
mūsų Dievo ranka gera visiems, kurie jo ieško, bet jo galybė ir rūstybė prieš visus, kurie jį palieka.

Psalmynas 73:27 (LBD)
Juk iš tikrųjų, kas atsitolina nuo tavęs, tas žūva;
tu padarai galą tiems, kurie tau neištikimi.

Patarlių knyga 8:36 (LBD)
Bet kas prasilenkia su manimi, tas daro sau žalą.
Visi, kurie manęs nekenčia, myli mirtį.“

Ozėjo knyga 4:6 (LBD)
Mano tauta naikinama,
nes jai stinga pažinimo;
kadangi tu atmetei pažinimą,
atmesiu tave kaip savo kunigą;
kadangi tu užmiršai savo Dievo mokymą,
užmiršiu ir aš tavo vaikus.

Laiškas hebrajams (žydams) 6:4-8 (LBD)
Kurie kartą jau buvo apšviesti, paragavo dangaus dovanos, tapo Šventosios Dvasios dalininkais, patyrė gerąjį Dievo žodį bei būsimojo amžiaus galybę ir nupuolė, tų nebeįmanoma iš naujo atgaivinti atsivertimui, nes jie sau kryžiuoja Dievo Sūnų ir išstato jį paniekai. Jeigu žemė sugeria dažną lietų ir iš jos prasikala želmenys, naudingi tiems, kurie ją dirba, tai ji susilaukia Dievo palaimos, bet jeigu ji teželdo erškėčius bei usnis, tai ji niekam tikusi, ant jos krinta prakeiksmas, ir galiausiai ji bus išdeginta.

Jokūbo laiškas 4:8 (LBD)
Artinkitės prie Dievo, ir jis artinsis prie jūsų. Nusimazgokite rankas, nusidėjėliai, nusivalykite širdis, besiblaškantieji!

Labai pavojinga išsižadėti krikščionybės ir priimti pagonių tikėjimą. Ant tokio žmogaus krinta prakeiksmas.

Islamas moko žudyti tuos, kurie palieka islamą.

Koranas 4:89
Jie norėtų, kad jūs taptumėte netikintys, kaip kad jie yra netikintys, ir jūs būtumėte vienodi. Neieškokite tarp jų globėjų, kol jie neiškeliaus Allaho keliu; o jeigu jie atsižadės, tai čiupkite juos ir žudykite, kad ir kur juos sutikę. Ir nedarykite sau iš jų nei globėjų, nei pagalbininkų,

Krikščionybė nemoko žudyti tuos, kurie paliko tikėjimą. Jie patys mirs.

Pavojingiausia tiems, kurie tampa aktyvistais ir pradeda tempti kitus į savo klaidatikystę, tokiems gresia mirtis.


Pavyzdžiai iš gyvenimo:

Elvis Preslis (Elvis Presley)
https://youtu.be/RqdFvfaJUTk?t=4472

Džonas Lenonas (John Lennon)

2012.07.23
Kažkoks Rokas Vaičius nesulaukęs 35-ių metų mirė kažkokioje tragedijoje.
Rokas mokėsi Japonijoje bonsai priežiūros ir sodininkystės.
Rokas buvo japoniško sodo Lietuvoje, Kretingos rajone, vienas iš įkūrėjų, tai jo dėka į Lietuvą atklydo japonai ir padėjo sukurti šį sodą.
Tai didžiausias toks sodas Europoje.
Tame sode gerbiama energina Či, panašiai kaip Feng Shui mokyme.
Tradicinė japonų religija – šintoizmas, tai pagoniška religija, kurios garbinimo objektas yra gamta ir jos objektai (medžiai, kalnai, akmenys, šaltiniai) ar reiškiniai.
Japonai Roko atminimui pastatė paminklą – akmenį ir net piliakalnį.
https://japangarden.lt/portfolio-view/roko-piliakalnis/
Gyvenime žmogžudžius sodina į kalėjimą, o čia Roko šeima paveiksluojasi prie paminklo su tais kurių dėka Rokas galimai užsitraukė prakeikimą.

Kažkada, gal 2012-ais, feisbuke teko skaityti Vaido Lėkštučio (iš „Būkime vieningi“) įrašą. Jis ten pasakojo istoriją – kažkoks jo pažįstamas sugalvojo panaikinti savo krikščionišką krikštą, jis kažkokios apeigos būdu tai padarė galbūt jūroje (nepamenu), tuomet jam pasimaišė protelis, jis Vaido žodžiais tariant pradėjo bendrauti su paukšteliais. Pats Vaidas yra antikrikščionis (o gal antikryžiuotis), tad jo liudijimas manau patikimas, jis pats to nesuvokdamas paliudijo krikščionybės naudai.

2019 metais pavasario gale (arba anksčiau, tiksliai nepamenu) autoavarijoje žuvo dvi jaunos merginos lietuvės. Viena jų buvo pasinešusi į budizmą, berods vaikų darželio savininkė. Kita buvo labai jauna, buvusi Garliavos įvykių dalyvė.

2020.08.01
Automobilio avarijoje žuvo pirmoji Zen budizmo mokytoja lietuvė Myong Hae Sunim
https://www.lrt.lt/naujienos/veidai/14/1203313/automobilio-avarijoje-zuvo-pirmoji-zen-budizmo-mokytoja-lietuve-myong-hae-sunim
Paaiškėjo, kad baisioje avarijoje prie Plungės žuvo pirmoji lietuvė budistų vienuolė
https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/nelaimes/2020/08/03/news/paaiskejo-kad-baisioje-avarijoje-prie-plunges-zuvo-pirmoji-pirmoji-lietuve-budistu-vienuole-15842514/
Kraupioje avarijoje prie Plungės žuvusi budizmo mokytoja į Lietuvą buvo grįžusi tik trumpam
https://www.lrytas.lt/gyvenimo-budas/likimai/2020/08/03/news/kraupioje-avarijoje-prie-plunges-zuvusi-budizmo-mokytoja-i-lietuva-buvo-grizusi-tik-trumpam-15846766/

2021.02.17 10:13
Prisimenant Jurgą Ivanauskaitę: apskaičiuoti gyvenimo viršvalandžiai ir drąsa gyventi
https://www.delfi.lt/kultura/naujienos/prisimenant-jurga-ivanauskaite-apskaiciuoti-gyvenimo-virsvalandziai-ir-drasa-gyventi.d?id=86380799
https://lt.wikipedia.org/wiki/Jurga_Ivanauskait%C4%97

2022.04.22 08:17
Seule mirė aktorius Kęstutis Marčiulynas, geriau žinomas kaip vienuolis Bo Heang Sunim
https://www.delfi.lt/veidai/zmones/seule-mire-aktorius-kestutis-marciulynas-geriau-zinomas-kaip-vienuolis-bo-heang-sunim.d?id=90030993


Kas yra budizmas ir kuo budistai tiki?
https://www.gotquestions.org/Lietuviu/budizmas.html

Lietuvoje budizmo mokymą gan stipriai platina Gintaras Lunskis (iš „GintaroPokalbiai“). Jis viename iš savo video neseniai sakė, kad jam kažkoks biesas (velnias) astrale sakė, kad jis Gintarą laiko už sėklidžių. Tame pačiame video Gintaras sako, kad jis nesupranta ką reiškia šie žodžiai. Mano supratimu tai reiškia tai, kad Gintaras yra velnio valdžioje.

Savo mokymu šiuo tuo panaši į budizmą yra kabala, ypač toji kurią moko Laitmanas. Ji kaip ir budizmas moko reinkarnacijos. Laitmanas žada savo sekėjams šešto jausmo įgyjimą, o tai yra analogas budizmo nušvitimui. Beje joks Laitmano mokinys nepasiekė jokio šešto jausmo. Viskas ką jie pasiekė tai prakeikimas, kuris dažnai ateina pykčio forma, ligų forma, visokiausių nesėkmių forma, o kartais net onkologinės ligos forma.