lietuvis

Žiniasklaida rašo apie kažkokį Amerikos lietuvį. Rašo, kad mirė 28-ių metų. Nesako nuo ko mirė. Komentatoriai spėja, kad nuo narkotikų, bet nežinia ar tai tiesa.

Straipsnyje jo šeima prašo susimesti jo laidotuvėms, siekia surinkti 20.000 USD. Lietuviai komentatoriai tuo labai piktinasi, nes jiems atrodo nesąžininga tai, kad amerikonai prašo varganų lietuvių pinigų, nors kažin ar jo šeima to prašo lietuvių, tai veikiau spauda taip pateikė.

Ši naujiena kabojo viršuje naujienų portaluose. Tai buvo skaitomiausias straipsnis.

Rodos nereikšmingas įvykis, bet tai labai lietuviška, ta prasme – tipiška.

  • Mirė lietuvių religijos – krepšinio žaidėjas. Todėl pagerbtas dideliu dėmesiu.
  • Emigrantų vaikas.
  • Lietuvis vagis.
  • Skaitytojai lietuviai pasipiktino dėl prašymo paremti, tikriausiai vedami pavydo, lietuviško pesimizmo.
  • Tikriausiai planuojamas statyti galingas paminklas, nes siekia surinkti 20.000 USD.

Visi naujienų portalai apie tai rašo:

Užsienio spaudoje galima rasti info, kad tai buvo teistas vagis.
https://eu.mycentraljersey.com/story/news/crime/jersey-mayhem/2020/01/31/woodbridge-nj-police-id-colonia-pirate-lukas-zemaitis/4621238002/


Moralas toks, kad jauni žmonės be priežasties nemiršta. Už to turi stovėti kažkokia nuodėmė. Būna taip, kad jaunuoliai susitepę nuodėme gauna infarktą arba insultą.


Nusidėjėliai dažnai nesulaukia senatvės, o jeigu sulaukia, tai miršta ligose, skausmuose, vieniši arba gėdingai.

Psalmės 55:23 (DK2)
Bet tu, o Dieve, juos nuvesi į pražūties duobę; kraugeriai ir apgavikai neišgyvens pusės savo dienų; bet aš pasitikėsiu tavimi.

Jeigu atėjo nelaimė (liga, mirtis), vadinasi kažkur yra nuodėmė, kuri įgalino tą nelaimę (mirties angelą) ateiti.

Patarlių knyga 26:2 (KB/TŽ7)
Kaip žvirblis nuskrenda ir kregždė nulekia, taip neišsipildys neužpelnytas prakeikimas.