(šaltinis)

Vaikinas:
Gediminas Bieliauskas (šaltinis)

Žudikai:
Karolis Bieliauskas (šaltinis)
Leonas Bieliauskas
Mantas Bieliauskas

Sutampa vaikino ir žudikų pavardės. Tokį dalyką galima vertinti kaip pranašišką ženklą. Tai galimai nuoroda į tai, kad nuodėmė ir nelaimė susijusi su vaikinu.


Visuomenė buvo labai stipriai pasipiktinusi šiais žudikais. Tas pyktis radosi iš to, kad jiems tai atrodo neteisinga.

Nelaimė gali ateiti tiktai tuomet kai yra nuodėmė. Todėl norint suvokti kodėl taip galėjo atsitikti, reikia ieškoti nuodėmės.

Patarlių knyga 26:2 (LBD)
Kaip žvirblis skrajoja, o kregždė nardo,
taip ir neužtarnautas prakeikimas pralekia pro šalį.

Laiškas romiečiams 6:23 (LBD)
Atpildas už nuodėmę ­– mirtis …


Ieva Strazdauskaitė būdama nesusituokusi gyveno viename bute su savo ilgamečiu vaikinu. Tai buvo jų nuosavas butas. (šaltinis)

Tai vadinasi sanguliavimas. Tai nuodėmė.

Pirmas laiškas korintiečiams 6:18 (LBD)
Sergėkitės ištvirkimo! Jokia kita žmogaus daroma nuodėmė nepaliečia kūno, o ištvirkaujantis nusideda savo kūnui.

*Kaikurie vertimai čia mini sanguliavimą (angl. fornication).
https://biblehub.com/1_corinthians/6-18.htm

Laiškas hebrajams (žydams) 13:4 (LBD)
Tebūna visų gerbiama santuoka ir nesuteptas santuokos patalas. O ištvirkėlius ir svetimautojus teis Dievas.

*Kaikurie vertimai čia mini sanguliavimą (angl. fornication).
https://biblehub.com/hebrews/13-4.htm


26-ių metų Ieva Strazdauskaitė vairavo prabangų vaikino automobilį Audi A7, pagamintą pernai metais. Tai priviliojo vagis ir žudikus.

(šaltinis)

Psalmynas 131:1 (LBD)
VIEŠPATIE, mano širdis neišdidi
ir mano žvilgsnis neišpuikęs.
Nesiekiu didelių dalykų,
to, kas prašoka mano jėgas.


Žudiko Karolio Bieliausko tėvas remontavo ir pardavinėjo mašinas, o motina buvo atidariusi būrimo saloną. (šaltinis)

Būrimas tai nuodėmė.

Išėjimo knyga 22:17 (LBD)
Nepaliksi gyvos kerėtojos.

Kunigų knyga 20:6 (LBD)
Jei kas kreiptųsi į dvasias ir kerėtojus, ištvirkaudamas su jais, aš atgręšiu į jį savo veidą ir pašalinsiu iš tautos.

Kunigų knyga 20:27 (LBD)
Vyras ar moteris, iššaukiantys dvasias ar užsiimantys kerėjimu, bus nubausti mirtimi. Jie turi būti užmušti akmenimis; jų kraujo kaltė kris ant jų pačių.’“


Susiję straipsniai:

nusidėjėlių vaikai paveldi prakeikimą
https://dzodis.com/2020/05/09/nusidejeliu-vaikai-paveldi-prakeikima/
(žudikų vadeiva yra būrėjos sūnus?)

pavainikio prakeiksmas
https://dzodis.com/2020/07/15/pavainikio-prakeiksmas/
(gyvenimas susimetus daiktus tai nėra santuoka)

jauni žmonės šiaip sau nemiršta
https://dzodis.com/2020/08/09/jauni-zmones-siaip-sau-nemirsta/
(už nelaimės stovi nuodėmė)


Evangelija pagal Luką 13:1-5 (LBD)
Tuo pačiu metu atėjo keli žmonės ir papasakojo Jėzui apie galilėjiečius, kurių kraują Pilotas sumaišęs su jų aukomis. Tada Jėzus pasakė jiems: „Ar manote, kad tie galilėjiečiai buvo didesni nusidėjėliai už visus kitus galilėjiečius ir todėl taip nukentėjo?! Anaiptol, sakau jums! Bet jei neatsiversite, visi taip pat pražūsite. Arba anie aštuoniolika, kuriuos užgriuvo bokštas prie Siloamo [tvenkinio] ir užmušė; jūs manote, kad jie buvo kaltesni už visus kitus Jeruzalės gyventojus?! Ne, sakau jums, bet jei neatsiversite, visi taip pat pražūsite.“