Stačiatikių kanale ši malda pristatoma kaip stipriausia malda nuo porčios (užkeikimo), nužiūrėjimo, raganavimo, velnio gudrybių.

Mano dvi pažįstamos sugalvojo apsivalyti nuo biesų. Pradėjo kasdien skaityti šią maldą (iš teksto, o ne youtube). Vienai iškart atsirado nauja liga, o pas kitą atsirado dvi naujos ligos. Mano spėjimu tai yra netyrosios dvasios kerštas. Jos nėra tikinčios, nors kažkuria prasme jos galbūt yra tikinčios, bet jos nėra pasišventusios, jos neturi asmeninio santykio su Dievu, jos neskaito Šventojo Rašto. Prieš tai jos vaikščiojo pas visokiausias būrėjas. Dabar su šia malda savavališkai įsakinėja velniams, nors net neatgailavo dėl savo nuodėmių, neišpažino savo nuodėmių, neprašė jų atleidimo. Nuo manęs viskas slepiama, nes tai yra kažkoks bobiškas gudrumas, bandymas manipuliuoti dvasinėmis jėgomis.

Tai egzorcizmo malda. Žiopliams pavojinga tuo užsiimti.

Apaštalų darbai 19:11-17 (LBD)
Pauliaus rankomis Dievas padarydavo nepaprastų stebuklų. Žmonės net dėdavo ligoniams jo kūną lietusias skepetėles, prijuostes, ir nuo jų pasitraukdavo ligos, išeidavo piktosios dvasios. Panašiai ir kai kurie keliaujantys žydų egzorcistai mėgindavo piktųjų dvasių apsėstiesiems prišaukti Viešpaties Jėzaus vardą, sakydami: „Aš jus saikdinu per Jėzų, kurį skelbia Paulius.“ Taip darė vieno žydų vyresniojo kunigo Skėvo septyni sūnūs. Bet piktoji dvasia jiems atšovė: „Pažįstu Jėzų ir žinau Paulių. O jūs kas būsite?“ Ir žmogus, turįs nelabąją dvasią, užpuolė juos, apgalėjo vienus bei kitus ir taip nutąsė, jog jie nuogi ir sužaloti turėjo bėgti iš anų namų. Tatai sužinojo visi žydai ir graikai, gyvenantys Efeze. Visus pagavo baimė, o Jėzaus vardas buvo išaukštintas.


Tiesą sakant, aš toli gražu ne viską suprantu ką kalba šioje maldoje, nes tai retai vartojami žodžiai.

Tai (tikriausiai) malda šventiesiems (žmonėms). Numirėlių prašoma užtarimo. Tai galimai pažeidžia pirmą ir antrą Dievo įsakymus (Iš 20:3–6).