Šiuose filmukuose pavaizduotos patarnaujančios dvasios:


Laiškas hebrajams 1:13-14 (DK2)
Bet kuriam iš angelų jis kada nors pasakė: „Sėskis mano dešinėje, kol padarysiu tavo priešus tavo pakoju“? Argi jie visi nėra patarnaujančios dvasios, išsiųstos patarnauti tiems, kurie bus išgelbėjimo paveldėtojai?

Angelai yra patarnaujančios dvasios. Demonai tai irgi angelai, tik puolę. Jie neveikia be žmogaus valios. Piktas žmogus, dažnai pats to nesuvokdamas, įgalina demonus jam patarnauti.


Kai moteris ateina pas būrėją, po kažkelinto apsilankymo, kai moteris pradeda aklai tikėti, jai ragana sako, kad jos giminaitė neva panaudojo prieš ją burtus su tikslu pakenkti. Tokiu būdu yra sukiršinami artimieji. Tuo pačiu sužadinamas noras kerštauti panaudojant magiją. Netyroji dvasia per raganą papasakoja kažką teisingo apie tos moters artimą žmogų, tokiu būdu įgyja moters pasitikėjimą, o paskui sukiršinusi netiesiogiai gundo kerštauti panaudojant burtus.

Ragana sako moteriai, kad prieš ją neva panaudojo burtus jos vyro motina arba jos vyro sesuo. Tokiu būdu siekiama pasėti priešiškumą ne vien tarp šių dviejų asmenų, to tikslas yra išskirti santuoką.

Galiausiai netytoji dvasia per raganą duoda moteriai nurodymą atlikti ritualą. Dažnai tai gali atrodyti kaip pasityčiojimas iš jos. Pvz. per pilnatį, antrą valandą nakties nueiti prie upės ir ten kažką atlikti. Tokiu veiksmu ji išreiškia savo valią ir prisiima kaltę už tikėjimą kerais.

Karalių antra knyga 5:10 (LBD)
Eliziejus nusiuntė pasiuntinį jam pasakyti: „Eik ir nusimaudyk Jordano upėje septynis kartus; tavo kūnas išgis, ir tu būsi švarus.


Šiame video okultistas pasakoja kaip grąžinti užkeikimą priešui. Jis vartoja žodį „energetika“, o ne demonai.


Koranas 2:102
ir jie pasekė tuo, ką skaitė šėtonai Suleimano (Saliamono) kara­lystėje. Suleimanas (Saliamonas) nebuvo netikintis. Netikintys buvo šėtonai. Jie mokė žmones burtų ir to, kas buvo atsiųsta (iš aukštybių) dviem angelams Babilone, Charūtui ir Marūtui. Bet jiedu nieko nemokė, prieš tai nesakydami: „Mes – suvedžiojimas, tad nebūk neti­kintis!“ Ir jie mokėsi iš jų, kaip išskirti vyrą su žmona, – tačiau jie negalėjo niekaip pakenkti šituo be Allaho leidimo. Ir mokėsi jie to, kas jiems kenkė ir nedavė naudos, ir jie žinojo, jog tas, kuris tai įgyda­vo, – nėr jam dalios Būsimajam gyvenime. Blogai tas, kad jie pirko už savo sielas, – jeigu jie tai būtų žinoję!


Buvęs masonas Bill Schnoebelen (kažkuriame) pamoksle pasakojo, kad masonams patarnauja patarnaujančios dvasios. Ta prasme, kad jie tai žino ir tuo naudojasi savo naudai.
https://youtu.be/7PmHQMarnuM

Kai kas sako, kad Walt Disney buvo aukšto rango masonas.


Susiję straipsniai:

laiminkite, o ne keikite
https://dzodis.com/2020/08/08/laiminkite-o-ne-keikite/