Keistas sutapimas – kažkodėl daug žaisliukų vaikams tai visokie demoniūkščiai, kurie pateikiami kaip linksmuoliai.

Tai ne kas kita kaip laipsniškas žmogaus vedimas į tamsos karalystę.

Psalmių knyga 97:10 (KB/TŽ7)
Jūs, kurie mylite Viešpatį, nekęskite pikto; …

Pirmas laiškas tesalonikiečiams 5:22 (LBD6)
Susilaikykite nuo visokio blogio!

Iš istorijos su pranašu Bileamu (Sk 22-25) žinome, kad Dievo žmonių neįmanoma prakeikti, nebent jie patys pasirenka nuodėmę. Šiuo atveju vaikų tėvai jiems leidžia žaisti su vaiduokliais (demonais) ir monstrais (demonais).


Monster High lėlės (2010.07)
Snapchat (2011.07.08)
Puponautai („Maxima“ 2013)
Piktieji paukščiai („Iki“ 2014)
Limpakojai („Rimi“ 2014)
Puponautai 2 („Maxima“ 2014)
Bumsiai („Maxima“ 2015)
Pakalikai (2015)
Piktieji paukščiai (2016)
Troliai (2016)
Piktieji paukščiai 2 (2019)
KAKĖ MAKĖ kosmetika vaikams (2020)
Troliai 2 (2020)
Troliai 2 („Maxima“ 2020)
nuoroda

Sugretinus šias dvi Rašto vietas galima būtų padaryti išvadą, kad paskutinėmis dienomis žemė bus pilna smurto kaip Nojaus dienomis. Nors taip sakyti tikriausiai yra šiek tiek spekuliatyvu, nes ten akcentas į netikėtumą.

Pradžios knyga 6:11-13 (LBD)
Betgi Dievo akyse žemė buvo pagedusi ir pilna smurto. Dievas matė, kad žemė buvo pagedusi, nes visi žmonės buvo sudarkę savo kelius žemėje. Tuomet Dievas tarė Nojui: „Nusprendžiau padaryti galą visiems mirtingiesiems, nes per juos žemė prisipildė smurto; štai sunaikinsiu juos drauge su žeme.

Evangelija pagal Luką 17:26-30 (LBD)
Kaip yra buvę Nojaus laikais, taip bus ir Žmogaus Sūnaus dienomis. Žmonės valgė, gėrė, vedė, tekėjo, kol atėjo diena, kai Nojus įlipo į laivą. Tuomet ištiko tvanas ir visus sunaikino. Ar ne taip dėjosi ir Loto laikais? Žmonės valgė ir gėrė, pirko ir pardavinėjo, sodino ir statėsi. O tą dieną, kada Lotas paliko Sodomą, iš dangaus ėmė kristi ugnis su siera ir visus sunaikino. Šitaip bus ir tą dieną, kai apsireikš Žmogaus Sūnus.


Vienaakis tai Antikristas (Zch 11:15-17). Nuolatinis vienaakio vaizdavimas daro jį patrauklų masėms.

Pakartoto Įstatymo knyga 7:26 (LBD)
Nenešk jokio bjauraus daikto į savo namus, nes ir tu, kaip jis, būsi atiduotas sunaikinti. Turi juo šlykštėtis ir bjaurėtis, nes tai atiduota sunaikinti.

Jono pirmas laiškas 2:15 (LBD)
Nemylėkite pasaulio,
nei to, kas yra pasaulyje.
Jei kas myli pasaulį,
nėra jame Tėvo meilės,