fotografija

Esu gavęs daugybę apreiškimų per ženklus ir per sapnus, kad fotografavimas, nuotraukų tvarkymas ir viskas kas susiję su fotografija man yra griežtai uždrausta. Kai po kokio nors įvykio prifotografavęs ketindavau tvarkyti nuotraukas, tai sapnuodavau viešąjį tualetą. Kitais atvejais tokius sapnus gaudavau tiktai tuomet kai visą dieną praleisdavau žaidžiant kompiuterinį žaidimą šaudyklę CS:GO. Vadinasi fotografija Dievo akyse yra tokio pat lygio purvas kaip šaudyklė CS:GO. Tai reiškia – didelis purvas. Man tai buvo staigmena. Kodėl taip yra tiksliai nežinau, galiu tiktai spėti, galbūt todėl, kad:

 • fotografija tai tarytum modernus raižyto atvaizdo (stabo) darymas; nors žmonės nuotraukoms tiesiogiai nesilenkia kaip dievams, bet jie galbūt lenkiasi netiesiogiai tai laikindami
 • fotografija yra techninės pažangos vaisius, Biblijos laikais to nebuvo, tai dirbtinis dalykas, tai išpopuliarėjo visai neseniai, tik šiame amžiuje, vadinasi tai žmogaus rankų darbo produktas
 • fotografija tai melas, viską pasako žodis Photoshop
 • fotografija tai gyvenimas regėjimu, o apvaizda yra apgaulinga
 • Instagram tai akių geismais, tai pasaulietiškumas, ten dažnai rodomas apnuogintas kūnas
 • dienos yra trumpos, pasaulis praeina
 • nuotraukos verčia nusikelti į praeitį, gyventi praeitimi, man Dievas duos tai ko akis neregėjo ir ausis negirdėjo, nebūtina gyventi praeities išgyvenimais, manęs laukia nuostabi ateitis
 • man Dievas duos naują kūną, man nebūtina išsaugoti savo jaunystės gražų atvaizdą nuotraukoje
 • darydamas selfius iš savęs darai garbinimo objektą
 • ? nuotraukų tvarkymas vargina, atima laiką
 • ? nuotraukas gali pavogti piktavaliai ir panaudoti prieš tave, ypač jeigu tu jas darai su išmaniuoju telefonu arba darai backup’us debesyje

Tai antrasis Dievo įsakymas.

Išėjimo 20:4-6 (DK2)
Nedaryk sau jokio raižyto atvaizdo nei jokio panašumo į tai, kas yra aukštai danguje ar kas žemai žemėje, ar kas vandenyje po žeme; nesilenk jiems nei tarnauk jiems; nes aš VIEŠPATS, tavo Dievas, esu pavydus Dievas, lankantis tėvų neteisybes ant vaikų iki trečios ir ketvirtos kartos tų, kurie manęs nekenčia; ir rodantis gailestingumą tūkstančiams tų, kurie mane myli ir laikosi mano įsakymų.

Samuelio pirma knyga 16:7 (LBD)
Bet VIEŠPATS tarė Samueliui: „Nežiūrėk į jo išvaizdą ir stuomens aukštį, nes aš jį atmečiau. Juk Dievas ne taip mato, kaip žmogus; žmogus mato, kas akimis matoma, o VIEŠPATS žiūri į širdį.“

Izaijo 42:8 (DK2)
Aš esu VIEŠPATS; tai mano vardas; ir savo šlovės aš neduosiu kitam nei savo gyriaus raižytiems atvaizdams.

Ezechielio knyga 14:1-3 (LBD)
Keletas vyrų iš Izraelio seniūnų atėjo pas mane ir atsisėdo priešais. Ir mane pasiekė VIEŠPATIES žodis: „Žmogau, šie vyrai puoselėjo stabus širdyje ir savo nuodėmės priežastį statėsi tiesiog sau prieš akis. Argi aš privalau atsakyti į jų klausimus?

Evangelija pagal Luką 9:62 (LBD)
Jėzus tam pasakė: „Nė vienas, kuris prideda ranką prie arklo ir žvalgosi atgal, netinka Dievo karalystei.“

Laiškas romiečiams 1:22-25 (LBD)
Girdamiesi esą išmintingi, tapo kvaili ir išmainė nenykstančiojo Dievo šlovę į nykstančius žmogaus, paukščių, keturkojų bei šliužų atvaizdus. Todėl Dievas per jų širdžių geismus atidavė juos tokiam netyrumui, kad jie patys teršė savo kūnus. Jie Dievo tiesą iškeitė į melą ir lenkėsi bei tarnavo kūriniams, o ne Kūrėjui, kuriam šlovė per amžius. Amen!

Antras laiškas korintiečiams 4:18 (LBD)
Mes nežiūrime to, kas regima, bet kas neregima, nes regimieji dalykai laikini, o neregimieji amžini.

Antras laiškas korintiečiams 5:16 (LBD)
Todėl nuo šiol mes nebenorime nė vieno pažinti kūno požiūriu. Jei mes ir buvome pažinę Kristų kūno požiūriu, tai dabar mes taip jo nebepažįstame.

Antras laiškas Timotiejui 3:1–5 (LBD)
Žinok, kad paskutinėmis dienomis užeis sunkūs laikai, nes žmonės bus savimylos, godūs pinigų, pasipūtę, išdidūs, piktžodžiautojai, neklusnūs gimdytojams, nedėkingi, nedorėliai, nemeilūs, nesutaikomi, šmeižikai, nesusivaldantys, šiurkštūs, storžieviai, nekenčiantys to, kas gera, išdavikai, pramuštgalviai, pasipūtėliai, labiau linkę į malonumus negu į Dievą, dedąsi maldingi, bet atsižadėję maldingumo jėgos. Tu saugokis tokių žmonių!

Jono pirmas laiškas 2:15–17 (LBD)
Nemylėkite pasaulio,
nei to, kas yra pasaulyje.
Jei kas myli pasaulį,
nėra jame Tėvo meilės,
nes visa, kas pasaulyje,
tai kūno geismas, akių geismas ir gyvenimo puikybė,
o tai nėra iš Tėvo, bet iš pasaulio.
Praeina pasaulis ir jo geismai.
Kas vykdo Dievo valią,
tas išlieka per amžius.

Pirmasis Jono laiškas 5:21 (KB)
Vaikeliai, saugokitės stabų! Amen.