žydai rauda

Amoso knyga 8:9-10 (LBD)
Tą dieną, ­– tai Viešpaties DIEVO žodis, ­
padarysiu, kad saulė nusileis vidurdienį,
ir viduryje dienos apdengsiu žemę tamsa.
Paversiu jūsų iškilmes gedulu,
o visas jūsų giesmes ­– raudomis.
Apdengsiu visų strėnas ašutine
ir plikai nuskusiu visiems galvas.
Padarysiu ją kaip gedulą dėl vienturčio sūnaus,
o jos pabaigą –­ kaip kartėlio dieną.

Zacharijo knyga 12:9-14 (LBD)
Atėjus tai dienai, norėsiu sunaikinti tautas, atžygiavusias pulti Jeruzalės. Ant Dovydo namų ir Jeruzalės taip išliesiu malonės ir maldavimo dvasią, kad, žvelgdami į tą, kurį pervėrė, jie raudos, kaip raudama vienturčio vaiko, ir sielvartaus, kaip sielvartaujama pirmagimio sūnaus. Tą dieną Jeruzalės rauda bus didesnė už Hadad Rimono raudą Megido lygumoje. Ir kraštas raudos, kiekviena kiltis atskirai: Dovydo namų kiltis skyrium ir jų žmonos atskirai; Natano namų kiltis skyrium ir jų žmonos atskirai; Levio namų kiltis skyrium ir jų žmonos atskirai; šimių kiltis skyrium ir jų žmonos atskirai; ir visos kitos kiltys, kiekviena skyrium ir jų žmonos atskirai.


Šios eilutės, bent jau man, sustiprina tikėjimą, kad VIEŠPATIES diena bus rudenį per žydų rudens šventes. Tuo pačiu labai tikėtina, kad teisiųjų paėmimas į debesis bus rudenį per Trimitų šventę.