berešit

Berešit – tai pats pirmas žodis Biblijoje.
https://www.scripture4all.org/OnlineInterlinear/OTpdf/gen1.pdf

Pradžios knyga 1:1-3 (LBD)
Pradžioje Dievas sukūrė dangų ir žemę. O žemė buvo padrika ir dyka, tamsa gaubė bedugnę, ir dvasia iš Dievo dvelkė viršum vandenų. Tuomet Dievas tarė: „Tebūna šviesa!“ Ir šviesa pasirodė.

Žodyje berešit galima įžvelgti Jėzų, nes kiekviena hebrajiška raidė turi kažkokią prasmę, ji su kažkuo asocijuojasi.

Evangelija pagal Joną 1:1-3 (LBD)
Pradžioje buvo Žodis.
Tas Žodis buvo pas Dievą,
ir Žodis buvo Dievas.
Jis pradžioje buvo pas Dievą.
Visa per jį atsirado,
ir be jo neatsirado nieko,
kas tik yra atsiradę.


2020.09.19 Moteris dalijasi savo sapnu.

Per Trimitų šventę (Roš ha-šana) minimas pasaulio sukūrimas.