1 diena = 1000 metų

Psalmynas 90:4 (LBD)
Juk tūkstantis metų tau lyg viena diena,
lyg vakarykštė diena, jau praėjusi,
lyg viena nakties sargyba.

Petro antras laiškas 3:8 (LBD)
Tačiau, mylimieji, vienas dalykas neturi likti jūsų nepastebėtas: viena diena pas Viešpatį yra kaip tūkstantis metų, ir tūkstantis metų ­– kaip viena diena.

4000 metų nuo Adomo iki Kristaus

Pirmas laiškas korintiečiams 15:45-47 (LBD)
Taip ir parašyta: Pirmasis žmogus Adomas tapo gyva būtybe; paskutinis Adomas tapo gyvybę teikiančia dvasia. Ne dvasinis esti pirmiau, bet juslinis, ir tik paskui dvasinis. Pirmasis žmogus yra iš žemės, žemiškas, antrasis žmogus –­ iš dangaus.

Evangelija pagal Joną 11:17 (LBD)
Atėjęs Jėzus rado Lozorių jau keturias dienas išgulėjusį kapo rūsyje.
<…>
Evangelija pagal Joną 11:39 (LBD)
Jėzus tarė: „Nuriskite akmenį!“ Mirusiojo sesuo Morta įspėjo: „Viešpatie, jau dvokia. Jau keturios dienos, kaip jis miręs.“

Apaštalų darbai 10:30-31 (LBD)
Kornelijus atsakė: „Kaip tik dabar sukanka lygiai keturios dienos, kai aš savo namuose meldžiausi devintą valandą. Ir štai prieš mane stojo spindinčiais drabužiais vyras ir prabilo: ‘Kornelijau, tavo maldos išklausytos, ir Dievas prisiminė tavo išmaldas.

2000 metų nuo nukryžiavimo iki karaliavimo

Išėjimo knyga 19:10-11 (LBD)
VIEŠPATS tarė Mozei: „Eik pas žmones ir įspėk, kad būtų šventi šiandien ir rytoj. Paliepk išsiskalbti drabužius ir paruošk juos trečiai dienai, nes trečią dieną VIEŠPATS nužengs ant Sinajaus kalno visų žmonių akivaizdoje.

Ozėjo knyga 6:2 (LBD)
Po dviejų dienų jis mus atgaivins,
trečiąją dieną jis mus prikels,
kad būtume gyvi jo Artume.

Evangelija pagal Luką 13:32 (LBD)
Jis atsakė jiems: „Eikite ir pasakykite tam lapei: ‘Štai aš išvarinėju demonus ir gydau šiandien, tai darysiu ir rytoj, o trečią dieną būsiu visa atlikęs.

1000 metų Kristaus karaliavimo

Išėjimo knyga 19:10-11 (LBD)
VIEŠPATS tarė Mozei: „Eik pas žmones ir įspėk, kad būtų šventi šiandien ir rytoj. Paliepk išsiskalbti drabužius ir paruošk juos trečiai dienai, nes trečią dieną VIEŠPATS nužengs ant Sinajaus kalno visų žmonių akivaizdoje.

Ozėjo knyga 6:2 (LBD)
Po dviejų dienų jis mus atgaivins,
trečiąją dieną jis mus prikels,
kad būtume gyvi jo Artume.

Evangelija pagal Joną 2:1-2 (LBD)
Trečią dieną Galilėjos Kanoje buvo vestuvės. Jose dalyvavo Jėzaus motina. Į vestuves taip pat buvo pakviestas Jėzus ir jo mokiniai.

Evangelija pagal Luką 13:32 (LBD)
Jis atsakė jiems: „Eikite ir pasakykite tam lapei: ‘Štai aš išvarinėju demonus ir gydau šiandien, tai darysiu ir rytoj, o trečią dieną būsiu visa atlikęs.


Naujųjų metų datos pagal žydų ir Grigaliaus kalendorius:
https://lt.wikipedia.org/wiki/Ro%C5%A1_ha-%C5%A1ana

2020-ais metais prasideda 5781-i metai pagal žydų kalendorių.

5781

Kai kas sako, kad fariziejai pakeitė metus specialiai tam, kad paslėpti Jėzų kaip Mesiją. Todėl šis skaičius gali neatitikti tikro skaičiaus.