Ateizmas

bedievis bolševikas
„Aš bedievis“.
„Šturmuok šamanus – šutvę šarlatanų“.
sovietinė antireliginė propaganda
„Religija – nuodas. Saugok vaikus.“
„Kova prieš religiją – kova už socializmą“.
kosmonautas ateistas
„Dievo nėra“.

Žydų indėlis

2013.07.19 Putinas sako, kad pirmąją sovietų valdžią sudarė 80-85 proc. žydų tautybės asmenys.

2020.05.08 NKVD (saugumiečių) gretose buvo daug žydų.

Teko girdėti, kad pirmieji konclageriai atsirado TSRS.


Žydų nuostoliai

Izaijo knyga 1:4-6 (LBD)
Ak nuodėminga tauta,
žmonės, apsikrovę nedorybėmis,
piktadarių palikuonys,
ištvirkę vaikai!
Jie paliko VIEŠPATĮ,
atmetė Izraelio Šventąjį,
atsuko jam nugarą.
Kodėl vis dar norite būti mušami,
kodėl nesiliaujate erzinti?
Visa galva pasiligojusi,
visa širdis alpstanti.
Nuo kojų padų iki viršugalvio
neturite jūs sveikos vietos.
Mėlynės, randai ir pūliuojančios žaizdos,
nevalytos, netvarstytos, aliejumi nepateptos.

Pakartoto įstatymo 28 grasina prakeikimais ir nelaimėmis už atsitraukimą nuo Dievo. Čia visko nesinori peistinti (įstatyti), nes tai ilgas tekstas.

Taip pat yra daug kitų Rašto vietų, kurios grasina nelaimėmis už Dievo atmetimą:
https://dzodis.com/2020/08/05/jeigu-paliksite-ji-jis-paliks-jus/

Tiems, kas labai sielojasi dėl holokausto arba ieško kaltų, vertėtų paskaityti tokias Biblijos (Tanacho) knygas kaip: „Teisėjų knyga“, „Karalių pirma knyga“ ir „Karalių antra knyga“. Ten yra daug pavyzdžių kaip tauta patekdavo vergijon po to, kai atmesdavo savo Dievą.


TSRS tautų nuostoliai

Pasak šio video, oficiali istorija skelbia, kad Antrojo Pasaulinio karo metu TSRS gretose žuvo 43 mln. žmonių, o dar 5 dingę be žinios, tad iš viso 48 mln. žmonių pražuvo.

Šiame video pateikiama visokių įdomybių, kurios galbūt oficialiai nepripažįstamos. Pvz. tai, kad sovietai neva ketino pulti Hitlerį, o Hitleris užpuolė sovietus tik todėl, kad žinojo apie gresiantį puolimą, apie tai rašė ir Delfi kažkada.