apranga
2020.10.04 Sekmininkų bažnyčios šlovintojai. Kairėje vyras, dešinėje moteris.

Pradžios knyga 2:18 (KB/TŽ7)
Viešpats Dievas tarė: „Negerai žmogui būti vienam. Aš padarysiu jam tinkamą padėjėją“.

*Vyras turi būti vedantysis (lyderis), o moteris padėjėja (sekėja).

https://biblehub.com/genesis/2-18.htm

Pakartoto Įstatymo knyga 22:5 (LBD6)
Moteris nevilkės vyriško apdaro nei vyras rengsis moteriškais drabužiais, nes, kas taip daro, kelia pasibjaurėjimą VIEŠPAČIUI, tavo Dievui.

Pakartoto Įstatymo knyga 22:5 (KB/TŽ7)
Moteris nesivilks vyro rūbais, ir vyras – moters; Viešpats bjaurisi tokiais, kurie taip daro.

Pakartoto Įstatymo knyga 22:5 (DK2)
Moteris nenešios to, kas dera vyrui, o vyras nesivilks moters rūbų; nes visi, kurie taip daro, yra pasibjaurėjimas VIEŠPAČIUI, tavo Dievui.

https://biblehub.com/deuteronomy/22-5.htm

Samuelio antra knyga 3:28-30 (LBD)
Apie tai išgirdęs, Dovydas tarė: „Aš ir mano karalystė amžinai nekalti VIEŠPAČIUI dėl Nero sūnaus Abnero kraujo. Tekrinta kaltė ant Joabo galvos ir visų jo tėvo namų! Niekada tenebūna Joabo namai be kenčiančio sėklos išsiliejimą, be sergančio raupsais, be laikančio verpstę [T.y. sumoteriškėjusio vyro.], be žuvusio nuo kalavijo, be stokojančio duonos!“ Joabas ir jo brolis Abišajas nužudė Abnerą už tai, kad jis buvo užmušęs jų brolį Asaelį Gibeone.

https://biblehub.com/2_samuel/3-29.htm

Samuelio antra knyga 10:4-5 (LBD)
Tad Hanūnas suėmė Dovydo dvariškius, nuskuto kiekvienam po pusę barzdos, nukirpo po pusę drabužių jiems prie šlaunų ir išsiuntė atgal. Kai Dovydui buvo apie tai pranešta, jis pasiuntė jų pasitikti, nes tie vyrai buvo labai įžeisti. Karalius paliepė: „Pabūkite Jeriche, kol ataugs barzdos. Tada sugrįžkite.“

*Būti be barzdos tikriausiai buvo gėdinga.

Izaijo knyga 5:20-21 (LBD)
Vargas vadinantiems piktą geru, o gerą ­– piktu,
keičiantiems tamsą į šviesą, o šviesą į tamsą,
laikantiems karčius dalykus saldžiais,
o saldžius dalykus ­– karčiais!
Vargas tiems, kurie išmintingi savo akyse,
kurie, savo pačių manymu, gudrūs!

Evangelija pagal Matą 5:17-20 (LBD)
Nemanykite, jog aš atėjęs panaikinti Įstatymo ar Pranašų. Ne panaikinti jų atėjau, bet įvykdyti. Iš tiesų sakau jums: kol dangus ir žemė nepraeis, nė viena raidelė ir nė vienas brūkšnelis neišnyks iš Įstatymo, viskas išsipildys. Todėl, kas pažeistų bent vieną iš mažiausių paliepimų ir taip elgtis mokytų žmones, tas bus vadinamas mažiausiu dangaus karalystėje. O kas juos vykdys ir jų mokys, bus vadinamas didžiu dangaus karalystėje. Taigi sakau jums: jeigu teisumu neviršysite Rašto aiškintojų ir fariziejų, neįeisite į dangaus karalystę.

Pirmas laiškas korintiečiams 6:9-10 (DK2)
Ar nežinote, kad neteisieji nepaveldės Dievo karalystės? Neapsigaukite: nei paleistuviai, nei stabmeldžiai, nei svetimautojai, nei moteriški, nei save tvirkinantys su vyriška lytimi, nei vagys, nei godūs, nei girtuokliai, nei keikūnai, nei plėšikai nepaveldės Dievo karalystės.

*Tai galbūt ne visai geras vertimas, versta pagal KJV.
https://biblehub.com/1_corinthians/6-9.htm

Pirmas laiškas korintiečiams 11:3-16 (LBD)
Noriu, kad žinotumėte, jog kiekvieno vyro galva yra Kristus, moters galva ­– vyras, o Kristaus galva ­– Dievas. Kiekvienas vyras, melsdamasis ar pranašaudamas apdengta galva, paniekina savo galvą. Ir kiekviena moteris, kuri meldžiasi ar pranašauja neapgobta galva, paniekina savo galvą; tai tolygu būti nuskustai. Jei jau moteris neapsigobia, tai tegul ir nusikerpa! O jei moteriai gėda nusikirpti ar nusiskusti plaukus, tegul apsigobia. Vyrui nereikia gobti galvos, nes jis yra Dievo atvaizdas ir atšvaitas. O moteris yra vyro atšvaitas. Juk ne vyras padarytas iš moters, bet moteris iš vyro, taip pat ne vyras buvo sutvertas moteriai, o moteris vyrui. Todėl moteris privalo turėti ant galvos valdymo ženklą dėl angelų. Bet Viešpatyje nei moteris ką reiškia be vyro, nei vyras be moters. Kaip moteris kilusi iš vyro, taip vyras gimsta iš moters, o visa yra iš Dievo. Spręskite patys: argi tinka moteriai melsti Dievą neapsigobusiai? Argi pati prigimtis jūsų nemoko, jog vyrui gėda nešioti ilgus plaukus? Tuo tarpu moteriai garbė turėti ilgus plaukus. Mat plaukai jai duoti vietoj dangalo. Jei kas dar norėtų ginčytis, težino, jog nei mes neturime tokio papročio, nei Dievo Bažnyčios.

Pirmas laiškas Timotiejui 2:9-15 (LBD)
Taip pat trokštu, kad moterys vilkėtų padoriai, puoštųsi droviai ir santūriai, ne išgarbiniuotais plaukais, be aukso, be perlų ir be prabangių drabužių, o verčiau ­– kaip dera moterims, pasižyminčioms pamaldumu ­– gerais darbais. Moteris tesimoko tyliai, su tikru klusnumu. Aš neleidžiu, kad moteris mokytų nei kad vadovautų vyrui; ji tesilaiko tyliai. Juk pirmas buvo sutvertas Adomas, o paskui –­ Ieva. Be to, Adomas nesidavė suvedžiojamas, o moteris buvo apgauta ir prasižengė. Bet ji bus išganyta, gimdydama vaikus; jos bus išganytos, jeigu išlaikys tikėjimą, meilę ir šventumą bei santūrumą.

Jokūbo laiškas 4:4 (KB/TŽ7)
Paleistuviai ir paleistuvės! Ar nežinote, kad draugystė su pasauliu yra priešiškumas Dievui? Taigi kas nori būti pasaulio bičiulis, tas tampa Dievo priešu.

Petro pirmas laiškas 3:1-4 (LBD)
Jūs, žmonos, būkite klusnios savo vyrams, kad tie, kurie neklauso žodžio, ir be žodžio būtų laimėti [tikėjimui] žmonų elgesiu, matydami jūsų gyvenimo dievobaimingumą ir skaistumą. Tegu puošia jus ne išorė ­– šukuosena, aukso gražmenos ar ištaigingi drabužiai, – bet žmogaus širdies slaptuma ­– nesugadinta, švelni ir taikinga dvasia, kuri brangi Dievo akyse.

Jono pirmas laiškas 2:15-17 (LBD)
Nemylėkite pasaulio, nei to, kas yra pasaulyje. Jei kas myli pasaulį, nėra jame Tėvo meilės, nes visa, kas pasaulyje, tai kūno geismas, akių geismas ir gyvenimo puikybė, o tai nėra iš Tėvo, bet iš pasaulio. Praeina pasaulis ir jo geismai. Kas vykdo Dievo valią, tas išlieka per amžius.


Susiję straipsniai:

pagonių merginos
https://dzodis.com/2020/05/29/pagoniu-merginos/

2020.10.03 17:14
https://www.facebook.com/glofire.revival/posts/1308577949496118


šaltinis

Tarp anglakalbių politikų yra populiarus posakis: „jeigu juda kaip antis, kalba kaip antis, atrodo kaip antis, vadinasi tai – antis“.

atrodo kaip antis

Jeigu atrodai kaip pasaulietis, tai…
Po šio straipsnio sapnavau labai gerą sapną, kuris susijęs su tarnavimu. Tad darau išvadą, kad šis straipsnis buvo įvertintas itin gerai.

Tai svarbi tema. Tai susiję ne vien su apranga ar išvaizda. Tai taipogi susiję su vyro ir moters rolėmis. Sekmininkų bažnyčiose moterys imasi mokytojauti, lyderiauti.