Dabar Baltarusijoje bandoma pakeisti režimą, tuo siekiama užgrobti rinką kapitalizmui. Už viso to tikriausiai slypi tie, kas turi pinigų spausdinimo mašiną. Pinigus spausdina JAV centrinis bankas.

Iš vieno rusų ekonomisto (Михаил Хазин) teko girdėti, kad kapitalizmui reikia naujų rinkų, taip jis veikia. Dar jis sakė, kad kapitalizmas pasibaigs kai pasibaigs naujos rinkos.

Doleriui irgi reikia naujų rinkų, nes kai prispausdini perdaug fantikų (popieriukų), jie ima nuvertėti, nes išsikreipia jų santykis su turtu, o tam, kad tai kompensuoti reikia naujų rinkų (naujo turto). Kai šalyje chaosas, žmonės ima nebepasitikėti vietine valiuta dėl baimės, kad ji nuvertės, todėl pradeda naudotis patikimesne valiuta, tokia kaip doleris. Įtariu, kad gaunasi taip, kad tokiu būdu už fantikus perkamas realus turtas, o tai reikštų vagystę.

Jeigu valstybės atsiskaitinėtų tarpusavyje produktais už produktus, tuomet rinkos ekonomiką būtų galima laikyti sąžiningu mechanizmu, bet dabar ji yra iškreipiama dėl tarpininko – pinigų. Kažkam suteikiamos sąlygos manipuliuoti pinigais. Lietuva net ir turėdama savo pinigus – litą, nevykdė monetarinės politikos, nes neturėjo tokių specialistų.


Šis video patalpintas krikščioniškame kanale.

What does the Bible say about capitalism?
https://www.gotquestions.org/capitalism-Bible.html

Kiek teko matyti, krikščionys palaiko kapitalizmą. Sovietiniuose plakatuose peikiami šventikai dėl kapitalistų palaikymo.


Kuo blogai socializmas:

  • Socializmas sakosi kovojantis už teisingumą, jis siūlo atimti iš vienų ir duoti kitiems. Tai panašu į vagystę. Tai nėra teisinga.
  • Socializmas siekia viską dirbtinai sureguliuoti. Tai panašu į žmogaus prilyginimą Dievui. Žmonėms neįmanoma visko suvaldyti, sukontroliuoti, numatyti. Tarybų Sąjungoje ant visų prekių buvo nenutrinamai užrašyta jų kaina tam, kad niekas nespekuliuotų. Černobilio avarija tai tarytum pasityčiojimas iš bandymo viską kontroliuoti.
  • Socializmas bando viską sukontroliuoti, todėl iš žmonių atimama pasirinkimo laisvė. Galiausiai tai veda prie totalitarizmo. Dievas davė žmonėms laisvę rinktis tarp gero ir blogo (Įst 11:26-28; Įst 28). Lietuvoje socialinė aplinka vis dar yra labai nepakanti kitokiai nuomonei, tarytum komunistinė.

Aš esu baigęs ekonomikos studijas privačiame moderniame universitete. Ten buvo mokomi tiktai laisvos rinkos ekonomikos principai (veikimo dėsniai), nebuvo lyginimo su planine ekonomika (išskyrus vieną straipsnį – case study), todėl tas studijas kažkuria prasme galima prilyginti zombinimui. Youtubėje teko matyti rusų protinguolių, kurie laisvos rinkos ekonomiką vadina sekta. Pažįstamas (neperseniausiai) studijavo inžineriją VGTU ir kaip papildomą dalyką turėjo kažkiek ekonomikos, jam dėstė planinės ekonomikos principus senukai iš senų vadovėlių. Lietuvoje darbdaviams, o gal ir valstybei nerūpi ką tu studijuoji – ar komunizmą, ar kapitalizmą. Teko girdėti, kad buvęs ministras pirmininkas Algirdas Butkevičius (iš socialdemokratų) siūlė (valstybės pinigais) gelbėti bankrutuojančius verslus. Toks variantas pateisinamas tiktai tuomet kai verslas yra pernelyg didelis, kad jam būtų leista bankrutuoti, pvz. Amerikos bankai, nes tokiu atveju griūtų tos šalies ekonomika.


Kai sukuriamos sąlygos konkuruoti, išlošia vartotojas (žmogus).

Tai 1957 metų filmukas, senesnis nei mano tėvų karta.

maisto prekės

Taip atrodo Korėja naktį iš kosmoso. Apačioje kapitalistinė Pietų Korėja, o viršuje komunistinė Šiaurės Korėja. Tai yra pavyzdys visam pasauliui kas prie ko veda.

Japonijos ekonomika irgi verta dėmesio, nes Antrojo pasaulinio karo metu pas juos viskas buvo sugriauta, o paskui sugebėjo augti tris dešimtmečius iš eilės.

Korėja naktį iš kosmoso
Korėja naktį iš kosmoso
Korėja naktį iš kosmoso

2019.10.18 Rusijos žmonės yra nusivylę rinkos ekonomika. Šiame video matome ir duomenis iš Lietuvos.

2019.12.15 Šiame video sakoma, kad Putinas neva palaiko rinkos ekonomiką, nors aš kažkada mačiau Putiną sakant, kad Rusijoje vakarų modelis neveikia.

Nereguliuojama rinka gali turėti ir minusų.

Nekalbama apie pramonės daromą žalą gamtai.