patepimas

Tarp žodžių „Dievo karalystė“, „dangaus karalystė“ ir žodžio „patepimas“ galima dėti lygybės ženklą. Patepimas tai Dievo Dvasia, kuri tarnavimo metu pasireiškia ženklais, stebuklais, jėga.

Nors žodžiu „karalystė“ tikriausiai turima galvoje karalystė, bet patepimas mums parodo tos karalystės skonį. Tai išankstinis prisilietimas prie tos karalystės šlovės.

Evangelija pagal Matą 11:11-15 (LBD)
Iš tiesų sakau jums: tarp gimusių iš moterų nėra buvę didesnio už Joną Krikštytoją, bet ir mažiausias dangaus karalystėje didesnis už jį. Nuo Jono Krikštytojo dienų iki dabar dangaus karalystė jėga puolama, ir smarkieji ją sau grobia. Visi pranašai ir Įstatymas pranašavo iki Jono, ir jeigu norite priimti, tai jis yra tas Elijas, kuris turi ateiti. Kas turi ausis, teklauso!

Evangelija pagal Luką 16:16 (LBD)
Iki Jono buvo Įstatymas ir Pranašai; nuo jo skelbiama geroji naujiena apie Dievo karalystę, ir kiekvienas į ją veržiasi.

Evangelija pagal Matą 12:28 (LBD)
Bet jeigu aš išvarau demonus Dievo Dvasios jėga, tai tikrai pas jus atėjo Dievo karalystė.

Evangelija pagal Luką 11:20 (LBD)
Bet jei aš išveju demonus Dievo pirštu, tai tikrai pas jus atėjo Dievo karalystė.

Evangelija pagal Luką 10:9-11 (LBD)
Gydykite to miesto ligonius ir sakykite visiems: ‘Jums čia pat Dievo karalystė!’ O jeigu užsuksite į tokį miestą, kur jūsų nepriims, išėję į aikštę tarkite: ‘Mes jums nukratome net jūsų miesto dulkes, prilipusias prie mūsų kojų, bet vis tiek žinokite: Dievo karalystė jau čia pat!’

Evangelija pagal Luką 17:20-21 (LBD)
Fariziejų paklaustas, kada ateis Dievo karalystė, Jėzus paaiškino: „Dievo karalystė ateina nepastebimai. Ir niekas nepasakys: ‘Štai ji čia arba ten!’ Juk Dievo karalystė jau yra tarp jūsų.“