2020.11.21

Jok 2:14-26
Gal 3:10-11
2 Pt 1:1-5


2020.11.22


2020.11.25


2020.12.03

Psalmynas 116 (LBD6)
12 Kuo galiu atsilyginti VIEŠPAČIUI už visa,
ko jis dosniai man davė?
13 Kelsiu išganymo taurę
ir vardu šauksiuosi VIEŠPATIES.
14 Savo įžadus VIEŠPAČIUI vykdysiu
visos jo tautos sueigoje.