taikinys širdis

Patarlių knyga 4:23 (LBD6)
Atsidėjęs saugok savo širdį,
nes iš jos teka gyvenimo šaltiniai.

Patarlės 4:23 (KB/TŽ7)
Saugok su visu stropumu savo širdį, nes iš jos teka gyvenimo versmė.

saugok savo širdį
https://dzodis.com/2019/09/23/saugok-savo-sirdi/


Labai tikėtina, kad velnias bandys užkietinti širdį ją skaudindamas per kitus žmones tokiomis atakomis kaip:

Visa tai Jėzus patyrė pats. Nepaisant to, kabėdamas ant kryžiaus Jėzus meldėsi: „Tėve, atleisk jiems, nes jie nežino, ką darą“.

Po įtikėjimo aš irgi visa tai jau esu patyręs, bet priešingai nei Jėzus, aš jiems nieko gero nemeldžiau. Kai vieną kartą meldžiau keršto, visas susinervinęs, tai mane sapne parodė kaip tvarto purve besiraitantį ir besisielojantį žmogystą. Kai meldžiau ramioje būsenoje, kartais maldos buvo išklausytos, man matant rezultatą.

Evangelija pagal Matą 24:12-13 (LBD6)
Kadangi įsigalės neteisybė, daugelio meilė atšals. O kas ištvers iki galo, bus išgelbėtas.

Taip pat širdis gali būti linkusi užsikietinti iš vidaus dėl tokių dalykų kaip:

 • netekties skausmas, trauma
 • puikybė, susireikšminimas, egoizmas, išlepimas
 • gobšumas
 • užsispyrimas
 • apatija, nihilizmas
 • svaigalai
akmeninė širdis

Širdžių užkietėjimą gali sąlygoti gyvenimo aplinkybės:

 • neteisinga sistema (pvz. komunizmas, fašizmas)
 • neteisingas švietimas (pvz. filmai, pasaulietinė muzika)
 • neteisinga filosofija, religija
 • skurdas, korupcija, karas, badas
 • išnaudojimas, okupacija

Ezechielio knyga 11:19-20 (LBD6)
Duosiu jiems kitą širdį ir įliesiu jiems naują dvasią, išimsiu iš jų kūno akmens širdį ir duosiu jiems jautrią, kad gyventų pagal mano įstatus, laikytųsi mano įsakų ir juos vykdytų. Tada jie bus mano tauta, ir aš būsiu jų Dievas.