Buvo sunku sugalvoti pavadinimą. Galimi variantai:

  • gyvenimo versmė vs krikščioniška industrija
  • gyvenimo versmė vs krikščionybės industrija
  • kokybė vs kiekybė
  • Dvasia vs industrija
kokybė vs kiekybė
kokybė vs kiekybė

Kažkada, įtikėjimo pradžioje turėjau blogą tikėjimo tema. Stengiausi rašyti intriguojančiai taip, kad jis būtų populiarus, kad žmonėms norėtųsi patiems dalintis jo straipsniais. Vienas straipsnis (straipsnio apačioje prie mygtuko Facebook) surinko virš tūkstančio Facebook like paspaudimų (tada tai veikė kaip share, nes tuo pačiu pasisharindavo draugams), kitas netoli tūkstančio, kitas mažiau. Jie buvo populiarūs. Dabar su šiuo blogu visai nesistengiu to daryti. Šio blogo niekur nereklamavau, net nerodžiau jokiose Facebook grupėse. Esu parodęs tik keliems tarnautojams kurie rašo tikėjimo tema arba pamokslauja, nes maniau, kad jiems tai bus įdomu. Beje nesulaukiau jokio atsako, o tai panašu į nuodėmę, jie paslapčia skaitydami gauna naudą.

Į Facebook nelindau sąmoningai, nes tai purvina vieta. Tai tikriausiai tas pats kaip katalikui pasidaryti altorėlį tualeto patalpoje. Net jei tavo publikacijos Facebook platformoje bus populiarios, labai tikėtina, kad tai nebus deramai perduota žinia, ji nebus ramybėje, ji nebus Dievo dvasioje, nes Facebook taip sukonstruotas, kad žmonės ten įpranta nesulaikyti dėmesio, o tiesiog skrolinti (naršyti) ir laikinti paskubomis. Jie vienu metu mato skirtingą turinį, iš skirtingų šaltinių, skirtingomis temomis, o tai panašu į multitaskingą ar net šizofreniją. Dar ten yra toks dalykas kaip reklamos, pasaulietiškos reklamos, o tai yra pagundymai. Facebook kaikuriems žmonėms yra pavojingas dėl polinkio į priklausomybę, tad tai nebūtų vedimas į laisvę.

Petro antras laiškas 2:19 (LBD6)
Jie žada šiems laisvę, patys būdami sugedimo vergai; juk nugalėtasis tampa nugalėjusiojo vergu.

Pirmame šio blogo straipsnyje buvo rašoma, kad tu visų pirma pats turi turėti Dievo Dvasią.

Nesinori sakyti, kad negalima pamokslauti be patepimo. Tiesiog, Dievo Dvasia turėtų būti mūsų siekiamybė.


Man teko stebėti Chris LaSala tarnavimą nuo pat pradžių. Vienu metu jam šovė į galvą pastatyti rehabą (reabilitacijos namus degradams). Jis pardavė savo namą, kurį iki įtikėjimo įsigijo pardavinėdamas narkotikus. Už tuos pinigus nusipirko žemę kaime ir pasistatė rehabą. Jis tuo pat metu dirbo sandėlyje samdomą darbą ir dirbo savo rehabo statybose (nes pats yra statybininkas), dar jis daug meldėsi už kitus egzorcizmo malda per Skype, dar jis turėjo praleisti laiko su šeima, visa tai darė be jokių išeiginių, taip pat visi to tarnavimo dalyviai dėl jo buvo priversti dirbti be išeiginių. Rezultate jie tapo išsekę, suirzę, pradėjo kurti video prieš kitus tarnautojus, paskui ir patys susipyko.

Mano manymu žmonėms nereikia pastato. Žmonėms reikia Dievo Dvasios. Chrisui norėjosi turėti savo rehabą, nes kažkada jam pačiam to būtų reikėję. Taip pat jo klaida buvo ta, kad jis galvojo, kad tai jo pareiga išvaryti visus velnius iš visų žmonių ir kuo greičiau.

Psalmės 46:10 (DK2)
„Nurimkite ir žinokite, kad aš esu Dievas; aš būsiu išaukštintas tarp pagonių, būsiu išaukštintas žemėje“.

*Ši eilutė yra populiari tarp anglakalbių, bet populiariausi lietuviški vertimai ją verčia kitaip.

Izaijo knyga 30:15 (LBD6)
Viešpats DIEVAS, Izraelio Šventasis, šitaip sako:
„Grįžimu ir atsidavimu būsite išgelbėti;
ramybė ir pasitikėjimas –­ jūsų jėga.“
Bet jūs to nenorėjote!


GNC veikla man atrodė kaip krikščioniškos industrijos kūrimas.
https://dzodis.com/2019/12/21/slovinimas-lupomis-ir-liezuviu/


Buvau nusipirkęs porą egzorcisto Bob Larson knygų, jos gulėjo ant stalo neskaitomos. Kartą šovė mintis, kad galbūt galėčiau jas skaityti vietoje Biblijos skaitymo. Paskui sapne man davė žinoti, kad tai būtų regresas (smukimas nuo aukštesnio lygio į žemesnį).


Jeigu priklausai kažkokiai bažnyčiai, tai dar nereiškia, kad esi Dievo tarnas. Tarnavimas prieš žmones gali būti veidmainystė, saviapgaulė.

Jeigu esi Dievo tarnas, tai tave kaip savo indą naudotų Dievo Dvasia.

Pirmoji Samuelio knyga 2:30 (KB/TŽ7)
… Aš pagerbsiu tuos, kurie mane gerbia, o kurie mane niekina, bus paniekinti.

Psalmynas 25:14 (LBD6)
VIEŠPATS ­– pagarbiai jo bijančių draugas,
patvirtinantis savo Sandorą.

Psalmių knyga 25:14 (KB/TŽ7)
Viešpaties paslaptis su tais, kurie Jo bijo, jiems Jis apreikš savo sandorą.

https://biblehub.com/psalms/25-14.htm

Malachijo knyga 3:18 (LBD6)
Tuomet vėl pamatysite skirtumą tarp teisiojo ir nedorėlio, tarp tarnaujančiojo Dievui ir jam netarnaujančiojo.

Evangelija pagal Matą 6:5-6 (LBD6)
Kai meldžiatės, nebūkite tokie kaip veidmainiai, kurie mėgsta melstis, stovėdami sinagogose ir aikštėse, kad būtų žmonių matomi. Iš tiesų sakau jums: jie jau atsiėmė užmokestį. Kai tu panorėsi melstis, eik į savo kambarėlį ir užsirakinęs melskis savo Tėvui, esančiam slaptoje, o tavo Tėvas, regintis slaptoje, tau atlygins.

*KB/TŽ7, DK2, KJV vertimai sako: „atlygins viešai“.

Man Dievo Dvasia sakė: „Nesvarbu ką priešas daro, nesvarbu ką jis sako, nes AŠ ESU, KURIS ESU.“ Tai reiškia, kad tik Dievo nuomonė svarbi. Nesvarbu ką kalba pašaipūnai. Dievo žmonės neteisiami.

Afrikiečių daina „Jehovah has the final say“.