2020.12.03 17:50

autorius

2020.12.04

Apaštalų darbai 19:36 (LBD6)
Taigi nusiraminkite ir nieko galvotrūkčiais nedarykite.

Izaijo knyga 30:15 (LBD6)
Viešpats DIEVAS, Izraelio Šventasis, šitaip sako:
„Grįžimu ir atsidavimu būsite išgelbėti;
ramybė ir pasitikėjimas –­ jūsų jėga.“
Bet jūs to nenorėjote!

Evangelija pagal Luką 18:15-17 (LBD6)
Žmonės Jėzui nešdavo kūdikius, kad jis juos paliestų. Tatai matydami, mokiniai ėmė bartis. O Jėzus pasišaukė vaikučius ir tarė: „Leiskite mažutėliams ateiti pas mane ir netrukdykite, nes tokių yra Dievo karalystė. Iš tiesų sakau jums: kas nepriima Dievo karalystės kaip kūdikis, neįeis į ją!“

Laiškas romiečiams 12:3 (LBD6)
Dėl man suteiktos malonės aš raginu kiekvieną iš jūsų nemanyti apie save geriau negu dera manyti, bet manyti apie save blaiviai, kiekvienam pagal Dievo duotąjį tikėjimo mastą.