Stounhendžas
Stounhendžas.

Saulėgrįža
https://lt.wikipedia.org/wiki/Saul%C4%97gr%C4%AF%C5%BEa

Maždaug per Kūčias ir Kalėdas yra ilgiausia naktis, paskui naktys pradeda trumpėti, o dienos ilgėti, o tai reiškia, kad Saulė vėl sugrįžta. Taip išeina, kad Kalėdos tai Saulės garbinimo šventė.

kalėdinė girlianda

Kalėdinės girliandos tikriausiai simbolizuoja Saulę.


Krikščionys švenčia pagoniškas Kalėdas, nes tai labai patogu.

Laiškas galatams 2:11-13 (LBD6)
Kai Kefas atvyko į Antiochiją, aš jam pasipriešinau į akis, nes jis buvo peiktinas. Mat prieš atvykstant kai kuriems nuo Jokūbo, jis valgydavo su pagonimis; bet kai tie atvyko, jis atsitraukė ir ėmė jų vengti, bijodamas apipjaustytųjų. Kartu su juo veidmainiavo ir kiti žydai, net Barnabas pasidavė jų veidmainystei.

Čia minimi bailiai tai tikriausiai konformistai, prisitaikėliai.

Apreiškimas Jonui 21:8 (LBD6)
O bailiams, neištikimiems, nešvankėliams, žudikams, ištvirkėliams, burtininkams, stabmeldžiams ir visiems melagiams skirta dalis ežere, kuris dega ugnimi ir siera; tai yra antroji mirtis“.

konformizmas
Ant nugarų parašyta: „sek mane“. Taip atrodo tradicija.
Dovanos padėtos tam, kad priversti nusilenkti stabui.

2020.12.25


P.S.

Galima spėti, kad Kalėdų šventimas nėra sielos išgelbėjimą lemiantis dalykas, todėl galbūt dėl to labai ginčytis neverta. Tie, kas švenčia, turėtų žinoti, kad ši šventė su Dievo žodžiu neturi nieko bendro, jos ten tiesiog nėra. Visa tai apgaulė.