Stounhendžas
Stounhendžas.

Saulėgrįža
https://lt.wikipedia.org/wiki/Saul%C4%97gr%C4%AF%C5%BEa

Maždaug per Kūčias ir Kalėdas yra ilgiausia naktis, paskui naktys pradeda trumpėti, o dienos ilgėti, o tai reiškia, kad Saulė vėl sugrįžta. Taip išeina, kad Kalėdos tai Saulės garbinimo šventė.

kalėdinė girlianda

Kalėdinės girliandos tikriausiai simbolizuoja Saulės sugrįžimą.


Krikščionys švenčia pagoniškas Kalėdas, nes tai labai patogu.

Laiškas galatams 2:11-13 (LBD6)
Kai Kefas atvyko į Antiochiją, aš jam pasipriešinau į akis, nes jis buvo peiktinas. Mat prieš atvykstant kai kuriems nuo Jokūbo, jis valgydavo su pagonimis; bet kai tie atvyko, jis atsitraukė ir ėmė jų vengti, bijodamas apipjaustytųjų. Kartu su juo veidmainiavo ir kiti žydai, net Barnabas pasidavė jų veidmainystei.

Čia minimi bailiai tai tikriausiai konformistai, prisitaikėliai.

Apreiškimas Jonui 21:8 (LBD6)
O bailiams, neištikimiems, nešvankėliams, žudikams, ištvirkėliams, burtininkams, stabmeldžiams ir visiems melagiams skirta dalis ežere, kuris dega ugnimi ir siera; tai yra antroji mirtis“.

konformizmas
Ant nugarų parašyta: „sek mane“. Taip atrodo tradicija.
Dovanos tarytum padėtos tam, kad priversti nusilenkti stabui.

Jeremijo knyga 10:2-5 (LBD)
Taip kalba VIEŠPATS:
„Nemėgdžiokite tautų elgesio,
nenuogąstaukite dėl ženklų dangaus skliaute,
nors dėl jų tautos ir nuogąstauja.
Ką tautos tiki, tai gryna apgaulė,
nes stabas – tik rąstigalis iš miško medžio,
išskobtas meistro skaptuku,
papuoštas auksu ar sidabru,
prikaltas plaktuku ir vinimis,
kad nenugriūtų.
It paukščių baidyklės melionų darže,
jie negali kalbėti.
Juos reikia nešioti,
nes patys jie nepaeina.
Nebijokite jų, nes jie negali
nei žalos padaryti, nei naudos atnešti“.

*Ženklai dangaus skliaute tai saulės ir mėnulio judėjimas (Pr 1:14). Kalėdos vyksta per žiemos saulėgrįžą.


2021.12.10