Stounhendžas
Stounhendžas.

Saulėgrįža
https://lt.wikipedia.org/wiki/Saul%C4%97gr%C4%AF%C5%BEa

Maždaug per Kūčias ir Kalėdas yra ilgiausia naktis, paskui naktys pradeda trumpėti, o dienos ilgėti, o tai reiškia, kad Saulė vėl sugrįžta. Taip išeina, kad Kalėdos tai Saulės garbinimo šventė.

kalėdinė girlianda

Kalėdinės girliandos galimai simbolizuoja Saulę.


Krikščionys švenčia pagoniškas Kalėdas, nes tai labai patogu.

Laiškas galatams 2:11-14 (LBD6)
Kai Kefas atvyko į Antiochiją, aš jam pasipriešinau į akis, nes jis buvo peiktinas. Mat prieš atvykstant kai kuriems nuo Jokūbo, jis valgydavo su pagonimis; bet kai tie atvyko, jis atsitraukė ir ėmė jų vengti, bijodamas apipjaustytųjų. Kartu su juo veidmainiavo ir kiti žydai, net Barnabas pasidavė jų veidmainystei. Pamatęs, kad jie nukrypsta nuo Evangelijos tiesos, aš pasakiau Kefui visų akivaizdoje: „Jei tu, būdamas žydas, gyveni pagoniškai, o ne žydiškai, tai kodėl verti pagonis laikytis žydų papročių?“


2020.12.25