Rūpintojėlis
šaltinis

Rūpintojėlis (smūtkelis) – liaudies meno skulptūra – susirūpinusio Jėzaus Kristaus, sėdinčio, palinkusio, dešine ranka remiančio smakrą, povyza. Tai vienas populiariausių lietuvių vaizduojamojo meno bei tautodailės objektų, vienas lietuvių tautos simbolių. Kristus vaizduojamas sėdintis ant paaukštinimo, pasilenkęs, dažniausiai dešine ranka parėmęs galvą, o kairę padėjęs ant kelio, su erškėčių vainiku ant galvos, kraujo lašais ant veido ir kūno, pilnu liūdesio veidu. (šaltinis)

Mano manymu, Rūpintojėlis simbolizuoja ne tiek Kristų, kiek lietuvio savimonę.

Rūpintojėlis yra kurkas senesnis nei TSRS, todėl galima manyti, kad lietuviai buvo traumuoti dar prieš bolševikų okupaciją.


Tai santrauka iš egzorcisto Bob Larson knygos „Curse breaking“, 102 p.

Kam bus įdomu, galite nusipirkti knygą anglų kalba arba rusų kalba. Aš pirkau per amazon.de.

Toje knygoje parašyta „the curse of victimization“. Spaudoje dažnai galime sutikti žodžius „aukos sindromas“, tai tikriausiai iš psichologijos paimtas terminas.

Šie žmonės įtikėję į tai, kad jų dalia būti auka. Jie įtikėję į tai, kad jiems nesiseks.

Egzorcistas sako, kad šis prakeiksmas gali turėti šaknis protėviuose, kurie išgyveno persekiojimą ar teisių suvaržymą. Sako tuo gali būti paveikti:

  • tie, kas turi protėvių žydų, o ypač tų, kurie išgyveno Holokaustą
  • rytų europiečiai, ypač tie, kurių tėvai gyveno totalitarinėje Sovietų Sąjungoje
  • afroamerikiečiai, nes jų protėviai buvo vergai
  • indėnai, nes jų protėviai išgyveno genocidą
  • tie individai, kurių protėviai iš kartos į kartą buvo seksualiai išnaudojami

Egzorcistas sako, kad šis prakeiksmas sulaužomas šia eilute:

Antras laiškas korintiečiams 5:17 (LBD)
Taigi kas yra Kristuje, tas yra naujas kūrinys. Kas buvo sena, praėjo, štai atsirado nauja.

Nuo savęs galiu pridėti tai, kad tikriausiai nepakaks vien tik perskaityti šią eilutę, reikia į ją įtikėti.


Neseniai feisbuke vietoje profilio nuotraukos buvau įdėjęs šią nuotrauką. Sapne gavau papeikimą. Man sakė maždaug: „kada tu pagaliau atsikratysi pagaliuko“. Tikriausiai todėl, kad ji pernelyg liūdna, tai tarytum depresija. Man sakė ne dėl pačios nuotraukos, o dėl to kas už jos stovi.

Šis degtukas panašus į Rūpintojėlį.

šaltinis

Šis ponis atrodo kaip naujas kūrinys, jei taip galima sakyti.