tinginystė tarnavime

2021.01.09 sapnavau:
Prieina šeimos narys ir su priekaištu man sako: tu vakar nieko nedirbai. Tada aš bandau teisintis.

Šiaip jau, aš tą dieną šį tą dirbau. Skaičiau Raštą, bet vakare tingėjau rašyti straipsnį, vietoje to įsijungiau kompiuterinį žaidimą. Prieš miegą šį tą kalbėjau apie darbą.

Aš tokių sapnų esu gavęs begales. Paprastai man nedarbu užskaito neskaitymą Šventojo Rašto rytais. Apie tai jau esu rašęs čia:
https://dzodis.com/2020/06/23/kasdienis-rasto-skaitymas-tai-butinybe/

Paskutiniu metu tingėjosi rašyti, nors turiu labai daug minčių straipsniams.


Šitas vyrukas yra pranašas. Tai šiuo metu mano mėgstamiausias youtubėje esantis pranašas.

2021.01.10 (tai sekanti diena po mano sapno – įdomus sutapimas)

Evangelija pagal Joną 9:4 (LBD)
Man reikia dirbti darbus to, kuris mane siuntė, kolei diena. Ateina naktis, kada niekas negali darbuotis.

Jis sako, kad žmonės daug dirba savo darbuose, bet mažai tarnavime. Čia galbūt tiktų šios eilutės, nors jis jų neminėjo:

Amoso knyga 8:4-6 (LBD)
Išklausykite tai jūs, kurie mindote beturtį
ir žudote krašto vargšus!
„Kada gi baigsis jaunatis, ­– klausiate, –­
kad galėtume parduoti grūdus,
ir šabas,
kad galėtume nešti į turgų kviečius?
Efą sumažinsime, šekelį padidinsime,
ir svarstykles parengsime apgavystei!
Pirksime vargšus už sidabrą,
beturtį už sandalų porą
ir parduosime net kviečių pasturlakus!“


2021.01.11 vėl sapnavau sapną su priekaištu dėl nedarbo. Sapno detalių nepasakosiu, nes tai gan asmeniška. Vakar neskaičiau Rašto.


Čia šiek tiek Biblijos eilučių apie tarnavimą:
https://www.facebook.com/keliastiesoje/photos/a.797229703983389/974528232920201/
(vėliau pats sukonspektuosiu)


Tai katalikų knyga apie apatiją tarnavime.

Vidudienio demonas: Akedija, mūsų laikų blogis
https://katalikuleidiniai.lt/produktas/vidudienio-demonas-akedija-musu-laiku-blogis/

Kai ėjau pirkti šios knygos (šalia Vilniaus arkikatedros), mačiau vienišą jaunąją. Ji stovėjo kartu su savo motina, be nuotaikos, nors su balta suknele. Atrodė liūdnokai, tarytum jau valandą laiko lauktų savo jaunikio. Tai simboliška.


Habakuko knyga 2:3-4 (LBD)
Nustatytu laiku regėjimas išsipildys,
o dabar jis skuba į tikslą ir nemeluoja.
Jei atrodo, kad jis gaišuoja, palauk;
jis tikrai išsipildys ir nesuvėluos.“
Pasižiūrėk į puikuolį!
Jo dvasia nėra dora;
o teisus žmogus gyvena savo tikėjimu.

Evangelija pagal Matą 25:5 (LBD)
Jaunikiui vėluojant, visos ėmė snausti ir užmigo.

Laiškas hebrajams (žydams) 10:37-39 (LBD)
Juk dar trumpa, trumpa valandėlė,
ir ateis laukiamasis, ir neužtruks.
Mano teisusis gyvens tikėjimu,
ir, jeigu jis bailiai pasitrauktų,
mano siela juo nebesigėrės.
Tačiau mes nesame bailūs pabėgėliai savo pražūčiai, bet laikomės tikėjimo, kad išgelbėtume savo sielas.


Kalba egzorcistė.