nusivylimas

Čia aprašyti mano nuotykiai, kaip pavyzdys. Jei kam neįdomu, galite neskaityti.

Tai gali būti įdomu dėl šių eilučių:

Evangelija pagal Joną 10:27 (LBD6)
Manosios avys klauso mano balso;
aš jas pažįstu, ir jos seka paskui mane.

Vieną rytą (užvakar) atsikėlęs girdėjau savyje giedojimą su maždaug tokiais žodžiais: „geras yra Viešpats, jo ištikimoji meilė amžina“. Tai tęsėsi kurkas ilgiau nei kada anksčiau. Pirma pamaniau, kad galbūt vakar klausiau kokią šlovinimo dainą su šiais žodžiais. Tik paskui vakare, o gal net kitą dieną supratau kodėl tai girdėjau. Man tą dieną nusimatė skaityti Biblijos tekstą kur sakoma „geras yra Viešpats“ (Nah 1:7). Dieną prieš tai teko skaityti kažką panašaus (Mch 7:8-10).

Sekančią dieną (vakar) ryte gavau sapną kuriame gavau papeikimą, kaip supratau, dėl nepasitikėjimo. Tame sapne pašiepė žmogų, kuris išdėliojęs visur ant (interneto naršyklės) langų Biblijos eilutes, o pats du metus taupo pinigus (norėdamas apsidrausti). Man tą dieną nusimatė skaityti Habakuko knygą, ten kalbama apie pasitikėjimą.

Dėl tos giesmės man kilo noras parašyti straipsnį „geras yra Viešpats“. Berašydamas straipsnį pastėbėjau, kad tie žodžiai (tiksliau panašūs žodžiai) buvo pasakyti santykyje su Šventykla ir Dievo skrynia joje, kitaip sakant su Dievo Dvasia. Todėl man kilo mintis, kad gal tai ženklas, kad jau greitai būsiu pakrikštytas Šventąja Dvasia.

Sekančią dieną (šiandien) sapnavau sapną. Jame mano artimas žmogus man sako: „ar žinai kas yra Tedi Bleikas?“, tada aš jam sakau: „kas?“, o jis pakartoja kitaip: „Teri Bleikas“, tada aš atsakau: „nepamenu“.

Po sapno paguglinau tuos Bleikus, bet neradau. Žinojau vieną tokį Karį Bleiką (Curry Blake), bet aš iš jo nesitikėjau nieko gero, nes kažkada buvau juo nusivylęs, todėl buvau nusistatęs prieš jį. Nesupratau kam man jį rodo.

Atsidaręs jo youtube puslapį, jame radau prieš savaitę įkeltą pamokslą apie Šventosios Dvasios krikštą. Pažiūrėjau visą, nes mane domino ši tema. Tiesą sakant, tai tema, kurios aš pilnai nesuprantu. Bandžiau klausyti skirtingų pastorių pamokslų šia tema, jie kiekvienas moko savaip. Vadinasi jie irgi nesupranta, o tik mano, kad supranta.

Šis pamokslas vertas dėmesio.

Pamokslo konspektas:

07:00 Sako negerai versti žmogų dirbtinai kalbėti „kitomis kalbomis“. Tai turėtų išeiti natūraliai, o ne mėgdžiojant kito žmogaus garsus.

13:30 Kaikurie žmonės ieško ugnies krikšto. „Ugnies tuneliai“ tai nėra palaiminimas, tai (geriausiu atveju) tik pramoga.

17:00 Sako negerai įtikėti į tai, kad tu gali daryti tikėjimo darbus tiktai prie tam tikrų sąlygų. Pvz.: jei neturi su savimi aliejaus, tai neva negali melstis už ligonius. Pvz.: tu neva turi savo maldomis pramušti skylę danguje.

21:45 Sako ne maldos tipas, ne maldos žodžiai veikia, tai tikėjimas veikia (daro stebuklą).

28:20 Sako jis pats visko nesupranta apie Šventosios Dvasios krikštą (tiksliau jis sakė, kad turi klausimų šia tema, o tai reiškia neaiškumą). Sako Jėzus sakė: po Šventosios Dvasios krikšto jūs gausite jėgą. Vadinasi šio krikšto tikslas yra jėga (patepimas daryti stebuklus evangelizacijoje).

Apaštalų darbai 1:8 (LBD6)
Bet kai ant jūsų nužengs Šventoji Dvasia, jūs gausite jos galybės ir tapsite mano liudytojais Jeruzalėje ir visoje Judėjoje bei Samarijoje ir ligi pat žemės pakraščių.“


Apaštalų darbai 1:8 (KB/TŽ7)
Kai ant jūsų nužengs Šventoji Dvasia, jūs gausite jėgos ir tapsite mano liudytojais Jeruzalėje ir visoje Judėjoje bei Samarijoje ir lig pat žemės pakraščių“.


Apaštalų darbai 1:8 (DK2)
Bet kai ant jūsų ateis Šventoji Dvasia, gausite jėgą; ir būsite mano liudytojai Jeruzalėje ir visoje Judėjoje, ir Samarijoje, ir iki tolimiausio žemės pakraščio“.

Kiti vertimai:
https://biblehub.com/acts/1-8.htm
http://bibleonline.ru/bible/rst66/act/

*Originale vietoje žodžio jėga yra graikiškas žodis dunamis. Tai nuo šio žodžio kilo pavadinimas sprogmenims dinamitas.

30:00 Jėzus pažadėjo duoti jėgą, kad mes būtume liudytojais, o ne jėgą tam, kad mes liudytume. Čia pažymėtinas žodis „būtume“. Tai reiškia, kad su jėga mes patys tampame liudijimu (mums nebūtina liudyti savo liežuviu, mūsų darbai liudija už mus).

31:50 Pasak bažnyčios tradicijos, apaštalai nemirė savo mirtimi, jie buvo nužudyti dėl liudijimo. Pasak bažnyčios tradicijos, apaštalas Jonas prieš mirtį sakė: „vaikeliai, mylėkite vienas kitą“.

33:30 Šventosios Dvasios krikštą lydi jėga būti liudytoju, taip pat lydi kalbėjimas kitomis kalbomis.

34:00 Charizmatai ir sekmininkai tiki, kad kalbėjimas kitomis kalbomis tai pradinis įrodymas to, kad esi pakrikštytas Šventąja Dvasia. Biblija nemoko, kad tai yra pradinis įrodymas, to moko teologija, to moko denominacinė terminologija, bet ne Biblija. Nors pats Karis Bleikas nemano, kad manyti taip, kaip mano sekmininkai yra blogai. Jis mini kažkokį žinomą tarnautoją, kuris atsiskyrė nuo sekmininkų vien dėl šios doktrinos, nes jam atrodė neteisinga taip teigti, jis sakė, kad kalbėjimas kitomis kalbomis tėra tik vienas iš galimų Šventosios Dvasios apraiškų. Kažkoks kitas žinomas tarnautojas sakė, kad mums nereikia ieškoti fizinio įrodymo tikėjimui įrodyti. Daug žmonių netiki tuo, kad jie turi Šventosios Dvasios krikštą tol, kol jie nepradeda kalbėti kitomis kalbomis. Šventosios Dvasios krikštas yra duotas jėgai.

38:20 Dažnai mes siekiame įsikibti dovanos, o ne dovanotojo, arba palaiminimo, o ne laimintojo. Jeigu tu sieki Šventosios Dvasios krikšto, tai visų pirma turėtum suprasti, kad tai yra šventa. Kai atgimsti, tave padaro šventu viduje, bet tas šventumas viduje turi kažkiek matytis išorėje, visų pirma tai pasirodo per tavo burną (tai reiškia turėtum nustoti keiktis).

45:00 Hyper malonė yra velnio mokymas. Išgelbėjimo negali būti be atgailos.

48:00 Kalba apie ginklus, savigyną, apie pasitikėjimo perdavimą kitiems. Žmonės pasitiki daktaru tarytum dievu, nors jis tik žmogus, kuris eksperimentuoja ant tavęs. Panašiai yra ir krikščionybėje – žmonės pasitiki pamokslininkais, pastoriais, o patys nė kiek nemąsto, patys neskaito Biblijos. Šventosios Dvasios krikštas žada duoti jėgą, bet jis taip pat žada duoti mokytoją kuris ves į tiesą (taip sakė Karis Bleikas, bet Rašte to nematome, todėl galima būtų spėti, kad turėti Šventąją Dvasią yra viena, o krikštas galbūt gali būti visai kas kita).

Evangelija pagal Luką 12:11-12 (LBD6)
Kai jie ves jus į sinagogas pas viršininkus ar vyresnybes, nesirūpinkite, kaip ginsitės ar ką atsakinėsite, nes Šventoji Dvasia tą pačią valandą jus pamokys, ką kalbėti.“

Evangelija pagal Joną 14:15-17 (LBD6)
Jei mane mylite,
jūs laikysitės mano įsakymų;
aš paprašysiu Tėvą,
ir jis duos jums kitą Globėją,
kuris liktų su jumis per amžius, ­–
Tiesos Dvasią,
kurios pasaulis neįstengia priimti,
nes jos nemato ir nepažįsta.
O jūs ją pažįstate,
nes ji yra pas jus ir bus jumyse.
<…>
Evangelija pagal Joną 14:26 (LBD)
o Globėjas ­– Šventoji Dvasia,
kurį mano vardu Tėvas atsiųs, ­–
jis išmokys jus visko ir viską primins,
ką esu jums pasakęs.

53:00 Pastorius turėtų paruošti savarankiškus tikinčiuosius. Jeigu bus persekiojimas, tai bažnyčia turės išsiskirstyti.

53:30 Anskčiau Kari Bleikas gaudavo piktų emeilų maždaug kartą per mėnesį, o dabar jis gauna po du ar tris per savaitę. Iš to jis daro išvadą, kad įvyko kažkoks pasikeitimas tarp tikinčiųjų. Jam laiške žmonės rašo apie nusivylimą Dievu.

55:00 Sako dabar yra kažkokia keista krikščionybė. Žmonės neturi Viešpaties baimės. Kvaila pykti ant Dievo. Klaida yra su tavimi.

57:00 Dabar yra motyvacinė, įkvepiančioji krikščionybė. Ji nėra teologiškai ar bibliškai sveika. Dabar Dievas yra tarytum parduodamas. TV pamokslininkai siūlo eiti pas Dievą žadėdami žmonėms išgydymą, palaiminimą, klestėjimą. Tokiu būdu sudaromas įspūdis, kad Dievui mūsų labai reikia, tarytum Jis be mūsų negali būti Dievu. Žinoma žmonės gali tikėtis palaiminimo, bet klaidinga mylėti tiktai palaiminimus, o nemylėti tų palaiminimų autoriaus. Tuomet mes supanašėjame su prostitutėmis.

1:00:00 Kai hyper malonė žada žmonėms palaiminimus, o jie jų nemato, tuomet žmonės automatiškai nusisuka nuo tikėjimo. Tie pažadai suvilioja žmogų tik laikinai. Velnias per blogą mokymą žmonėms prižada pasakų, o žmonės paskui lieka pikti ant Dievo.

1:03:00 Jeigu nežinai kas yra vakcinoje, tai ji gali tau pakenkti. Kalba apie zombinimą vakcinuotis.

1:07:00 Mes turime būti vedami (instruktuojami) Šventosios Dvasios (kiekviename žingsnyje).

1:11:30 Išgelbėjimas tai geriausia dovana, kurią Dievas kada davė pasauliui. Šventosios Dvasios krikštas tai geriausia dovana, kurią Dievas kada davė bažnyčiai. Mes nesame vieni. Jis su mumis, jei vaikštome teisume.


Sekančiame puslapyje kitas pamokslas.