Krikščionys kažkodėl temato Sūnų, bet ne Tėvą.

Evangelija pagal Joną 14:28 (LBD6)
Jūs girdėjote, kaip aš pasakiau:
aš iškeliauju ir vėl grįšiu pas jus!
Jei mylėtumėte mane,
džiaugtumėtės, kad aš keliauju pas Tėvą,
nes Tėvas už mane aukštesnis.


Dėl įdomumo.

Koranas 1
1 Vardan Allaho, Maloningiausiojo, Gailestingiausiojo!
2 Šlovė – Allahui, pasaulių Valdovui.
3 Maloningiausiam ir Gailestingiausiam,
4 Teismo dienos Valdovui!
5 Išties, tik Tave mes garbiname ir tik Tavęs mes prašom pagalbos!
6 Išvesk mus į tiesų kelią,
7 Į kelią tų, kuriuos Tu apdovanojai gėrybėmis, bet ne tų, kurie užsitraukė Tavo rūstybę, ir ne tų, kurie paklydo.

*Arabų kalboje žodis Dievas tai žodis Alachas. Net ir arabakalbiai krikščionys sako žodį Alachas, nes jų kalboje nėra kito žodžio.
*Kai kas sako, kad paskutinėje šios suros eilutėje neva meldžiama nebūti žydu ir nebūti krikščionimi. Žydai neva verti rūstybės dėl neklusnumo, dėl to, kad užmušė pranašus, o krikščionys neva suklaidinti, nes sudievino pranašą, ir tik musulmonai neva yra tiesiame kelyje, nes jie Jėzų laiko pranašu.

https://quran.com/1