šekina

Šekina (angl. shekhinah) tai iš kabalos atėjęs žodis. Tai nėra Šventoji Dvasia, tai nėra ruach ha-kodesh. Šekina tai moteriškosios lyties kabalistinė dievybė, tai yra kabalistinės dievybės Ein Sof moteriškasis pavidalas (supaprastintai išsireiškus), o Biblijoje minima Šventoji Dvasia yra vyriškosios lyties.

Kabalistai tiki, kad norint palipėti į aukštesnę dvasinę pakopą, reikia suartėti su aukštesne dvasine jėga. Toks suartėjimas kabaloje vadinasi zivug. Dėl šio mokymo judėjai ortodoksai melsdamiesi judina liemeniu, tokiu būdu simbolizuodami dvasinę sueigą (seksą) su aukštesne dvasine jėga.

Mano nuomone, kabalos šaknys nėra žydiškos. Tikriausiai žydai jos prisimokė iš chaldėjų, būdamai Babilono nelaisvėje. Su laiku ją sužydino prigalvoję visokių žodelių, bet tai nėra žydiška. Kabalos mokymas niekaip nededa su Senajame Testamente parašytais žodžiais. Kabalistų dievas yra ne asmuo, o jėga. Jie tiki, kad jiems reikia supanašėti su Kūrėju ir tapti jam lygiu, o tai yra tas pats ko žaltys mokė Ievą. Jie tiki reinkarnacija, tai įnešė į judaizmą.

Aš pats buvau kabaloje kelis metus, dar iki krikščionybės atradimo. Ten mačiau tiktai prakeikimą. Jeigu ten būtų kažkas gero, būčiau pasilikęs.


Dėl ko dabar apie tai rašau:

  • 2020.12.28 Feisbuko puslapis „Dievo Žodis – Šventasis Raštas“ (tiksliau moterėlė, kuri jį administruoja) parašė: „Šventoji dvasia yra mūsų kiekvieno asmeninis Mokytojas ir Guodėjas, tad prašykite, kad Dievas jums ją duotų ir, kad Ji apsigyventų jumyse.“. (nuoroda)
  • 2020.12.31 Bažnyčioje „Prabudimas“ pastoriaus žmona (pati to nesuvokdama) atidavė pagarbą šiai dievybei šekinai. (nuoroda)
  • 2021.01.19 Lietuvaitė „Ruta MA“ (būdama apdolbinta, suklaidinta) reklamavo netikrą pranašę (kažkokią) Šarlenę, skelbė tos anonimės Šarlenės tekstą, kur garbinama ši dievybė šekina. (nuoroda-1, nuoroda-2, nuoroda-3)

Galime pastebėti dėsningumą, kad razvratas (klaidamoksliai) ateina per moteris.

Rašo apaštalas Paulius:

Pirmas laiškas Timotiejui 2:11-14 (LBD6)
Moteris tesimoko tyliai, su tikru klusnumu. Aš neleidžiu, kad moteris mokytų nei kad vadovautų vyrui; ji tesilaiko tyliai. Juk pirmas buvo sutvertas Adomas, o paskui –­ Ieva. Be to, Adomas nesidavė suvedžiojamas, o moteris buvo apgauta ir prasižengė.


Naujiena Romos katalikų bažnyčioje:

2021.01.11 12:15
Moterys priimamos lektoriaus ir akolito tarnystei
https://www.vaticannews.va/lt/vatikanas/news/2021-01/moterys-priimamos-lektoriaus-ir-akolito-tarnystei.html

2021.01.12 15:25
Dalinti komuniją ar aptarnauti prie altoriaus galės ir moterys – popiežius koreguoja tarnystės taisykles
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000136620/dalinti-komunija-ar-aptarnauti-prie-altoriaus-gales-ir-moterys-popiezius-koreguoja-tarnystes-taisykles

2021.01.13 10:44
Popiežius pasirašė dekretą, kuriuo moterims suteikė daugiau teisių, tačiau apie kunigystę neužsimenama
https://www.lrt.lt/naujienos/pasaulyje/6/1319119/popiezius-pasirase-dekreta-kuriuo-moterims-suteike-daugiau-teisiu-taciau-apie-kunigyste-neuzsimenama
„Nuo šiol jos oficialiai galės skaityti liturgijos skaitinius, patarnauti prie altoriaus ar dalinti komuniją, …“