Hovardas Pitmenas

Šis žmogus 35 metus buvo baptistų bažnyčios tarnautojas ir netgi kurį laiką pastorius, buvo padaręs daug gerų darbų. Kartą jis mirė, turėjo patirtį danguje. Savo didelei nuostabai jis išgirdo, kad jo tarnavimas buvo niekam tikęs. Jei gerai supratau, tai neva dėl to, kad jis nestatė Dievo į pirmą vietą.

Čia sakoma, kad mes gyvename paskutinės bažnyčios laikotarpyje.

Apreiškimas Jonui 3:14-21 (LBD6)
Laodikėjos Bažnyčios angelui rašyk: ‘Tai skelbia Amen, ištikimasis bei tiesakalbis Liudytojas, Dievo kūrybos Pradžia. Žinau tavo darbus, jog nesi nei šaltas, nei karštas. O, kad būtum arba šaltas, arba karštas! Bet kadangi esi drungnas ir nei karštas, nei šaltas, aš išspjausiu [Pažod.: „išvemsiu“.] tave iš savo burnos. Tu juk sakai: „Aš esu turtingas ir pralobęs ir nieko nebestokoju,“ –­ o nežinai, kad esi skurdžius, apgailėtinas, beturtis, aklas ir plikas. Aš tau patariu pirkti iš manęs ugnyje išgryninto aukso, kad pralobtum, baltus drabužius, kad apsirengtum ir nebūtų matoma tavo nuogumo gėda, ir tepalo pasitepti akims, kad praregėtum. Aš baru ir ugdau tuos, kuriuos myliu; tad būk uolus ir atsiversk! Štai aš stoviu prie durų ir beldžiuosi: jei kas išgirs mano balsą ir atvers duris, aš pas jį užeisiu ir vakarieniausiu su juo, o jis su manimi. Nugalėtojui aš leisiu atsisėsti šalia savęs, savo soste, panašiai kaip aš nugalėjau ir atsisėdau šalia savo Tėvo jo soste.’

Sakoma, kad Dievas ruošia žmones antram Jėzaus atėjimui. Tai bus didesnis prabudimas nei Sekminių dieną.


Anglų kalba:


Rusų kalba: