šilkmedis
Šilkmedis.

Evangelija pagal Luką 17:5-6 (LBD6)
Apaštalai prašė: „Sustiprink mūsų tikėjimą“. O Viešpats atsakė: „Jei turėtumėte tikėjimą kaip garstyčios grūdelį ir įsakytumėte šitam šilkmedžiui: ‘Išsirauk ir pasisodink jūroje’, – tai jis paklausytų jūsų“.

Panašu, kad, tai sakydamas, Jėzus stovėjo šalia šilkmedžio. Bet greičiausiai tai nebuvo atsitiktinumas. Šilkmedis yra gana storo kamieno ir plačių, labai gilių šaknų medis. Savo šaknų struktūra jis išsiskiria iš kitų medžių Viduriniuosiuose Rytuose. Karšti orai jam neturi jokios įtakos, nes jo šaknys, nusidriekusios labai giliai po dykumos žeme, sugeria požeminius vandenis. Tai labai tvirtas medis. Išrauti šilkmedį reikia tikrai didelės jėgos. Joks žmogus negalėtų to padaryti savo rankomis.

Jeigu šilkmedis čia turi kažkokią simbolinę reikšmę, tikiu, kad tai – kartėlis, nuoskaudos ir neatleidimas. Prieš tai Jėzus kalbėjo apie tai, kaip reikia atleisti broliui, kuris daug kartų nusižengia.

Evangelija pagal Luką 17:1-4 (LBD6)
Jėzus kalbėjo savo mokiniams: „Papiktinimai neišvengiami, bet vargas žmogui, per kurį jie ateina. Jam būtų geriau, jei ant kaklo būtų užmauta girnapusė ir jis būtų įmestas jūron, negu papiktintų bent vieną iš šitų mažutėlių. Taigi sergėkitės!“ „Jei tavo brolis nusikalsta, pabark jį ir, jeigu jis gailisi, atleisk jam. Jei jis septynis kartus per dieną tau nusižengtų ir septyniskart kreiptųsi į tave, sakydamas: ‘Gailiuosi’, – atleisk jam“.

*Kaikurie angliški vertimai vietoje žodžio papiktinimai sako: pagundymai į nuodėmę, kliuviniai, kliūtys, įžeidimai, skandalai. Rusiškas vertimas sako: pagunda (į nuodėmę). Lenkiškas vertimas sako: skandalas, pastūmėjimas į nuodėmę. Graikų kalboje vietoje žodžio papiktinimas yra žodis skandalon, jo pirminė reikšmė – pagaliukas spąstuose, o antrinė reikšmė – kliuvinys, kuris priverčia suklysti.

spąstai
Spąstai.
girnapusė
Girnapusė.
girnapusė jūroje
Grūzas (sunkenybė).
paleidimas
Grūzo (sunkenybės) paleidimas.

Atleisti, tai pamiršti, kas buvo bloga, nesinešioti nuoskaudų ir kartėlio širdyje.

Šilkmedis iš tiesų primena gilias nuoskaudų ir neatleidimo šaknis. Jis auga greitai, o jo vaisiai labai kartūs ir aitrūs. Tai ne tas, mums žinomas šilkmedis su saldžiomis uogomis. Tai didelis, tvirtas medis, kurio vaisiai panašūs į figas, bet yra kartūs. Nukirtus šį šilkmedį, jis nepražūtų, nes dėl tokių savo šaknų yra labai gyvybingas. Taigi jį reikia išrauti ir pasodinti ten, kur negalės įsišaknyti – į jūrą. Tai turėtume daryti su savo nuoskaudomis.

Jeigu turime tikėjimą, kaip garstyčios grūdelį – gyvą tikėjimą, kuris auga ir duoda vaisių, tuomet nieko neįmanomo nėra.

Šlovė mūsų Viešpačiui Jėzui Kristui, kurio Dvasia mus išlaisvina ir kaip galinga jūra savo bangomis nusineša viską, kas buvo bloga.

Būkite palaiminti ir laisvi nuo kartėlio šaknų 🌿🌿🌿

Teksto autorė:
https://www.facebook.com/viktorija.velke/posts/10221929547720269